Vuurwapen besit mag nie aangetas word nie

Deur on

Nuuskommentaar: 7 Julie

Deur: Bennie van Zyl

Die aanslag op privaat besitreg deur die ANC is voluit aan die gang.  Dit  is inderdaad so dat enige regdenkende en rasionele persoon besef dat privaat besitreg die grondslag lê vir alle entrepreneurs om te belê in die ekonomie.  Suid-Afrika se werkloosheid en gepaardgaande armoede styg jaarliks onder die ANC se beleid.   Die huidige beleidsrigting van die ANC het wêreldwyd nog net misluk, maar steeds volhard hulle om daarmee voort te gaan.

Die beleidsrigting se gevolge stuur af op anargie met ‘n korrupsiekultuur wat op ‘n groot skaal beslag gekry het.  Misdaad het weggehardloop en die SAPD se vermoë om stabiliserend te kan optree word ernstig bevraagteken.

Vir die ANC om in hierdie tydsgewrig met ‘n voorstel te kom dat selfverdediging nie voortaan as rede vir vuurwapenbesit  sal mag dien nie is verregaande.  Die misdaad in die land sowel as ‘n onbevoegde SAPD is hulle maaksel en dan word die breë publiek vir die wolwe gegooi deur hulle geleidelik te ontwapen. 

Indien die minister van SAPD in hierdie rigting dink sou ‘n goeie voorbeeld dalk van pas wees deur te begin om alle gewapende wagte te onttrek van hulle as kabinetslede.  Ontwapen dan sommer ook die SAPD sowel as die SANW wat gewis as belaglike voorstelle sou deurgaan.  Gegewe die veiligheidstoestande in ons land is dit net so belaglik om die publiek hul reg tot selfverdediging hul te ontneem, terwyl die staat op geen wyse bevoeg is en ook nie die wil openbaar om na veiligheid van Suid- Afrika se inwoners om te sien  nie. 

In ‘n demokrasie het  die staat basies twee verantwoordelikhede naamlik om ‘n ekonomies stabiele klimaat te skep waarbinne die privaat sektor graag in vertroue sal wil besigheid doen en dan ook om na die veiligheid van die inwoners om te sien.  Dit word gestel teenoor die regering dat julle in beide hierdie aspekte klaaglik misluk.   Die reg op lewe is ‘n Bybelse beginsel en is dit enige persoon se reg om sy lewe te beskerm teen ‘n aanvaller.   Indien die regering voortgaan met hierdie handeling vervreem hy hom van die wetsgehoorsame burgers van die land en skaar hom by implikasie by die kriminele.  Indien die regering voortgaan met hierdie voorgestelde wetswysiging sal die wetsgehoorsame burgers gedwing word om handelend op te tree om hulle belange en lewens te beskerm.  Die gevolge wat hieruit voortspruit sal op die gewete van die regering wees.

Die ANC regering behoort aanspreeklik gehou te word vir enige skade wat lede van die publiek aangedoen sal word agv misdaad indien daar voortgegaan word om in hierdie uiters onstabiele omgewing, deur juis die regering geskep, die publiek te ontneem om na hulle eie veiligheid te kan omsien.  Dit is jul grondwetlike verantwoordelikheid om ‘n veilige omgewing te skep.

Dit word betreur dat ons vandag sit met ‘n regering wat nie die inwoners van die land se beste heil voorop stel nie, maar volhard met hul “struggle” kultuur om deurentyd te kyk hoe kan hulle die ANC red en in die proses die bevoorregte kaders by die trog te laat eet. 

Suid-Afrika se groeiende sosio-ekonomiese probleme is ‘n maaksel van die beleidsomgewing van die ANC.  Werkloosheid en armoede styg jaarliks onder hul vaandel net omdat daar skynbaar geen begrip is van waar kom welvaart vandaan nie.  Hierdie “totale beheer neem oor alles” sindroom van die ANC om ingevolge hul NDR ‘n model beslag te gee wat nog net misluk het is besig om elke inwoners van die land en hul nageslag ‘n toekoms te ontneem.

Vir ‘n  landbouer is ‘n vuurwapen so noodsaaklike deel van hul mondering soos wat ‘n nr 13 sleutel bv vir ‘n motorwerktuigkundige is. 

Laat vaar die voorstel in sy geheel en kry julle huis in orde en begin om die land in belang van die inwoners te regeer en kom julle grondwetlike verantwoordelikhede na deur die aanspreeklikheid te aanvaar vir wat julle as regering moet doen.

Hoop, Glo, Leef in Afrikaans.
Jou ondersteuning versterk Afrikaanse media. Hou jou taal op die lug.
Klik hier.


Current track

Title

Artist