fbpx

Vrye Burgers of dienswillige onderdane

Deur on Aug 6, 2020

Nuuskommentaar: 6 Augustus

Deur: Flip Buys

Die ou verdelingslyne onder Afrikaners het die afgelope dekade verdwyn onder die golwe van die groter gebeure in Suid-Afrika. Daar het ook ‘n nuwe geslag opgegroei wie se menings meer gevorm is deur die werklikhede van die hede, as die vraagstukke van die verlede.

Die uitkoms van ‘n kwarteeu van ANC regering, het Afrikaners regoor die spektrum oortuig dat die ANC nie ‘n moderne land kan regeer nie. Daar is ook wye eenstemmigheid dat die regering nie met Afrikanerbelange vertrou kan word nie, en dat grondwetlike waarborge daaroor nie gewerk het nie.

Die gevolg van al hierdie ontwikkelings is dat daar ‘n nuwe hoofstroom ontstaan het, wat grootliks eenstemmig is oor die belangrikste sake. Gesaghebbende peilings soos die World Value Survey wys dat meer as 80% Afrikaners die volgende ondersteun:

  • ‘n Christelike waardestelsel;
  • Die Oppergesag van die Reg;
  • Die Vryemarkstelsel;
  • Afrikaanse taal en kultuur;
  • Afrikaanse onderwys en opleiding;
  • Gemeenskapsoutonomie en Selfbestuur;
  • Wet en Orde;
  • Gesonde gesinne;
  • Goeie rassebetrekkinge;
  • Deernis vir armes en hulpbehoewendes.

Dis ook bemoedigend dat hierdie nuutgevonde eenheid nie net tot menings strek nie, maar besig is om tot dade oor te gaan. Afrikaners skud hulle onbetrokkenheid af, en skakel in groot getalle in by suksesvolle gemeenskapsorganisasies. Hierdie eenheid vorm rondom geslaagde projekte, en spruit nie net uit mooi doelwitte nie.

Die sterk mededinging tussen organisasies verander al meer in gesonde samewerking. Die grondslag hiervan is die besef dat dit waaroor ons verskil, ons nie hoef te verdeel nie. Daar is immers veel meer waaroor Afrikaners saamstem as waaroor hulle verskil. Mense werk met mekaar saam, sonder om dit waaroor hulle nie saamstem nie teen te staan.

Dit getuig van ‘n groter kulturele- en demokratiese volwassenheid, wat ‘n welkome verandering is vanaf die broedertwis van die vorige era. Dit beteken nie dat daar geen verskille is nie, en dat mense oor alles saamstem nie. Hierdie soort “eensgesindheid” bestaan net in Noord-Korea! Dit beteken wel dat daar breë eenstemmigheid oor die grondliggende sake is. Die diep verdelingslyne wat Afrikaners vroeër in die helfte verdeel het, is vervang deur ‘n eenheidsgevoel onder minstens 80% Afrikaners, met net klein groepies aan die uiterste kante van die spektrum.

Dit is ondanks die groter eenheid, tog belangrik om die belangrikste verdelingslyne uit te wys, en om dit name te gee om die onderskeid beter te verduidelik. Die grootste groep Afrikaners sien hulself as vrye Burgers, terwyl ‘n veel kleiner groep hulself steeds bykans as dienswillige Onderdane van die ANC-regering beskou.

Die “Vrye Burgers” besef dat hoewel Afrikaners weer op hulself aangewese is, dit ons terselfdertyd bevry van ‘n verantwoordelikheid vir almal en alles. Hulle gryp weer die woorde van Vader Kestell aan: “ ‘n Volk red homself”. Die dienswillige onderdane vertrou steeds hul toekoms aan die ANC toe, en bly hoop dat die ANC homself en die land sal hervorm. Daarom is die keuse vandag eenvoudig: Is jy ‘n vrye Burger, of ‘n dienswillige Onderdaan?


Lees verder

Current track

Title

Artist