<--Google Webmaster Tool-->

SEWE VOOR SEWE – MEI 2022

Deur on

Kommentaar op gebeure van die dag vanuit ‘n Christelike perspektief

31 Mei-Prof Adiaan Pont, Emereritus Professor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria-Die oorwinnaar
30 Mei- Ds Lourens Venter van die Gereformeerde kerk Centurion- Hy het opgestaan
27 Mei-Prof Adiaan Pont, Emereritus Professor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria-Die wederkoms
26 Mei – Ds Werner Brotherton, Gereformeerde Kerk Vryheid – Die Huwelik is vir ewig
25 Mei-Prof Adiaan Pont, Emereritus Professor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria-Staan Vas
24 Mei- Dr Jan Botha, deeltydse predikant van die NG Gemeente Moot-Vallei- Wees ‘n Geesmens.
23 Mei-Dr Gerhard Nel van die Nederduits Hervormde Kerk se Horison Gemeente aan die Wesrand-Die onkeerbaarheid van die Koninkryk
20 Mei-Prof Isak Brink, Emeritus professor van die AP Kerk- Die gruwel van magsmisbruik.
19 Mei- Prof Adiaan Pont, Emereritus Professor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria-Die mens geskep na die beeld van God
18 Mei- Dr Wicus Buys van die Begrond Stigting- Woke kultuur of Wedergeboorte..
17 Mei- Ds Schalk Strauss, Redakteur van die AP Kerk se Boodskapper- Vry van iets beteken ook vry vir iets
16 Mei- Dr Gerhard Nel van die Nederduits Hervormde Kerk se Horison Gemeente aan die Wesrand- Jesus die Verheerlikte of die Gekruisigde
13 Mei-Prof Ben de Klerk, Emeritus predikant van die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika-Die vrug van die Heilige Gees as Lewende Water
12 Mei- Ds Adri van Staden, Emeritus leraar in die AP Kerk- Vreemdelinge oppad na ‘n Hemelse Vaderland
11 Mei- Prof Adiaan Pont, Emereritus Professor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria- Die oorwinning oor die sonde
10 Mei- Ds Roelie Aucamp Emeritus predikant van die Gereformeerde Kerk van Suid-Afrika- Die Gees maak nuut.
9 Mei- Ds Fanie Naudé, Emeritus predikant van die Hervormde Gemeente Greylingstad- Die Woord van God
6 Mei-Prof Adiaan Pont, Emereritus Professor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria-1 Kor 15:17
5 Mei- Ds Adri van Staden, Emeritus leraar in die AP Kerk- Ons versugting na die uiteindelike verheerliking
4 Mei- Ds Hardus Lee van die Gereformeerde kerk Derdepoort- Ps 114- Dwaasheid en wysheid
3 Mei-Prof Adiaan Pont, Emereritus Professor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan die Universiteit van Pretoria-Ons verwagting

Lees verder

Current track

Title

Artist