<--Google Webmaster Tool-->

SEWE VOOR SEWE – MAART 2022

Deur on

Kommentaar op gebeure van die dag vanuit ‘n Christelike perspektief

31 Maart- Ds Kathleen Smith van die Nederduits Hervormde Gemeente Kaapstad- Blom in Sy liefde…
30 Maart-Ds Eddie Tiemensma van die Gereformeerde Kerk Oos Moot -Geen aanspraakmaker, maar ‘n wagter op vergifnis
29 Maart- Ds Werner Brotherton van die Gereformeerde Kerk Vryheid- Die wêreldgeskiedenis is opgeskryf
28 Maart- Ds Lourens Venter van die Gereformeerde Kerk Centurion- Lig in Duisternis
25 Maart- Dr Jan Botha, Deeltydse leraar van die NG Gemeente Mootvallei-Fokus op die basiese
24 Maart-Dr Gerhard Nel van die Nederduits Hervormde kerk se Horison Gemeente aan die Wesrand- As die Here ons as Getuies roep…
23 Maart- Ds Liesl Krause- Wiid van die Familiekerk die NG gemeente Kameeldrift Oos- God het van my vergeet.
22 Maart- Dr Wickus Buys van die Begrondstigting- God werk in ons dat ons wil werk…
18 Maart- Dr Gerhard Nel van die Nederduits Hervormde kerk se Horison Gemeente aan die Wesrand-As die Here ons as Sy getuies roep.
17 Maart- Dr Gert van der Merwe, Besturende direkteur van Future Now Jeugmentorsvereniging en leraar by NG Gemeente Elsburg Suid- So maak Konings mos
16 Maart- Prof Izak Brink, Emeritus professor aan die AP Kerk- Sonder God is alles ‘n gejaag na wind
15 Maart- Prof Adriaan Pont, Emeritus professor in Kerkgeskiedenis en Kerkreg verbonde aan UP- Salig is hy wat brood eet…
14 Maart- Dr Gerhard Nel van die Nederduits Hervormde kerk se Horison Gemeente aan die Wesrand- Is die Russiese inval in die Bybel voorspel?
11 Maart- Ds Dries Beukes, Emeritus predikant van die Ned Herv Kerk Swartkop- Valse profete
10 Maart- Prof Adriaan Pont, Emeritus professor- Die Here is my Herder
9 Maart- Ds Schalk Strauss, Redakteur van die APK se boodskapper- Wanneer die afgode van die hart deur kykergetalle bevestig word…
8 Maart- Ds Adri van Staden, Emeritus leraar aan die AP Kerk- Ons word versterk deur die Woord van God
7 Maart- Ds Hardus Lee van die Gereformeerde Kerk Derdepoort- Dra mekaar se laste
4 Maart-Dr Hein Delprort van die Ned Herv Kerk Swartkop- Hou op klippe gooi
3 Maart- Ds Rudi Schoeman van die Geloofsbond Theresapark- Dodelike liefde
2 Maart- Ds Dries Beukes Emeritus predikant voorheen verbonde aan die Ned Herv Gemeente Swartkop- Dit gaan oor God, nie oor mense nie…
1 Maart- Ds Adri van Staden-Emeritus leraar in die AP Kerk- Christus skenk aan ons heerlikheid

Current track

Title

Artist