<--Google Webmaster Tool-->

SEWE VOOR SEWE – JANUARIE 2022

Deur on

Kommentaar op gebeure van die dag vanuit ‘n Christelike perspektief

31 Jan- Ds Banie van der Walt, Gereformeerde Kerk Paarl – Leef in die lig
28 Jan- Emeritus Prof Adriaan Pont, Professor in Kerkreg en Kerkgeskiedenis aan UP- Die Here Is My Herder
27 Jan- Ds Werner Brotherton van die Gereformeerde Kerk Vryheid- Ons blydskap in die Here
26 Jan- Dr Gerhard Nel van die Nederduits Hervormde Kerk se Horison gemeente aan die Wesrand-Die doop van Jesus.
25 Jan-Ds Anton Janse van Rensburg, Emerituspredikant van die Gereformeerde Kerk- Ons moet aan die Here rekenskap gee
24 Jan – Ds Liesl-Krause Wiid van die Familiekerk, NG Gemeente Kameeldrift Oos- Gelukkig nader die toekoms ons een dag op ‘n slag
21 Jan- Ds Johan Mouton van die Geloofsbond van Hervormde Kerke- Ag alle mense verganklik
20 Jan- Dr Wicus Buys van die Begrondstigting- Mag ons nog helde hê?
19 Jan- Ds Rassie Smit van die Gereformeerde Kerk Wapadrand-Die volkomenheid van die Skrif
18 Jan-Dr Gert van der Merwe, Uit die oog, uit die hart
17 Jan- Ds Johan Otto van die Geloofsbond van Hervormde Kerke Premiermyn- Die Toekoms Veilig by God
14 Jan- Ds Martin Meyer van die Hervormde kerk Secunda- Sien ons God drie dimensioneel
Kerk13 Jan- Ds JG van der Walt van die Gereformeerde Kerk in George- Is die Bybel mensewoorde of God se Woord?
12 Jan- Ds Fanie Nade Emeritus predikant van die Hervormde Gemeente Greylingstad- Die Groot Profeet
11 Jan- Ds Pieter le Roux van die Gereformeerde gemeente Wonderboompoort- Die bediening van Christelike lasdra
10 Jan- Ds Johann Mouton, Geloofsbond van Hervormde Kerke- Ag alle mense verganklik
7 Jan- Ds Frans Oosthuizen van die Geloofsbond van Hervormde Kerke in Meyerspark- Selfondersoek
6 Jan – Prof Izak Brink, Emeritus professor van die AP Kerk- God se genade is die wete Hy heers oor ons
5 Jan- Ds Japie Coetzee, Emeritus predikant van die NHK- Voorspoedige Nuwe Jaar
4 Jan- Ds Werner Brotherton van die Gereformeerde Kerk Vryheid- Dit pas opregtes om God te Loof
3 Jan- Emeritus Prof Adriaan Pont in Kerkgeskiedenis en Kerkreg aan UP- Om God te dien

Current track

Title

Artist