OGGENDOORDENKING – NOVEMBER 2023

Deur on

Oggendoordenkings vir die maand November

Ds Willem Dreyer van die Hervormde Kerk Groot Marico lees 2 Timótheüs 2: 1 – 10
Ds Willem Dreyer van die Hervormde Kerk Groot Marico lees Eksodus 32: 1 – 14
Ds Willem Dreyer van die Hervormde Kerk Groot Marico lees Hebreërs 2: 5 – 18
Ds Willem Dreyer van die Hervormde Kerk Groot Marico lees Jesaja 11: 1 – 5 & Jakobus 3: 13 – 18
Ds Jaques Boonzaier van die AP Kerk Nigel & Fonteine lees Hábakuk 3: 16 – 19
Ds Jaques Boonzaier van die AP Kerk Nigel & Fonteine lees Matthéüs 5: 13 – 16
Ds Jaques Boonzaier van die AP Kerk Nigel & Fonteine lees Levítikus 20: 7 – 8
Ds Jaques Boonzaier van die AP Kerk Nigel & Fonteine lees Efésiërs 5: 1 – 2
Ds Jaques Boonzaier van die AP Kerk Nigel & Fonteine lees 1 Johannes 4: 7 – 11
Ds Jaques Boonzaier van die AP Kerk Nigel & Fonteine lees Hebreërs 12: 1 – 2
Ds Josef Hibbert van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord lees Judas 1
Ds Josef Hibbert van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord lees Psalm 139
Ds Josef Hibbert van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord lees Lukas 24: 13 – 35
Ds Josef Hibbert van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord lees Romeine 1: 8 – 17
Ds Josef Hibbert van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord lees Levítikus 10
Ds Josef Hibbert van die Gereformeerde Kerk Pietersburg-Noord lees Deuterónomium 18: 15 – 22
Ds Jannie Botha van die NG Kerk Boksburg-Wes lees 1 Korinthiërs 15: 50 – 58
Ds Jannie Botha van die NG Kerk Boksburg-Wes lees 2 Korinthiërs 12: 1 – 10
Ds Jannie Botha van die NG Kerk Boksburg-Wes lees 1 Korinthiërs 12: 1 – 11
Ds Jannie Botha van die NG Kerk Boksburg-Wes lees Jakobus 4: 13 – 17
Ds Jannie Botha van die NG Kerk Boksburg-Wes lees 1 Korinthiërs 15: 1 – 11
Ds Jannie Botha van die NG Kerk Boksburg-Wes lees 2 Korinthiërs 8: 16 – 24
Ds Marco le Roux van die Gereformeerde Kerk Reitz & Lindley lees Rigters 11: 1 – 12 & 27 – 29
Ds Marco le Roux van die Gereformeerde Kerk Reitz & Lindley lees Rigters 6: 24 – 40
Ds Marco le Roux van die Gereformeerde Kerk Reitz & Lindley lees Númeri 11: 16 – 30
Ds Marco le Roux van die Gereformeerde Kerk Reitz & Lindley lees Filippense 3: 7 – 16

Current track

Title

Artist