fbpx

’n Pak op sy tyd is soos brood en konfyt.

Deur on Sep 27, 2019

Nuuskommentaar 26 September

—Johnell van Vollenhoven

Die hof het onlangs vir ’n tweede maal uitspraak gelewer oor lyfstraf: dit is en bly onwettig.

     Dit volg op die oorspronklike beslissing van 2017; waarvolgens daar verskeie ander maniere is waarop straf doeltreffend toegedien kan word, en is deur verskeie individue en organisasies verwelkom.

     So is daar ook heelwat geloofsgroepe en ouers wat hierdie beslissing sterk teenstaan. Veral in die Christen-geloof vorm pakslae deel van die grondslag waarmee kinders opgevoed word. Daar word geglo dat kinders getugtig moet word en dat lyfstraf die mees doeltreffende middel hiertoe is. Hierdie argument word versterk deur ouers wat self as kinders moes deurloop, vas oortuig daarvan dat ’n seer sitvlak eerder positief bygedra het tot hul lewens as wat dit ’n sielkundige letsel gelaat het. Baie voer aan dat respek, selfdissipline en verantwoordelikheidsin juis die gevolg van lyfstraf is.

     Die teenargument is dat kinders hierdie waardes eerder deur die voorbeeld wat gestel word moet aanleer as uit vrees vir straf. Hulle moet dus gehoorsaam wees uit vrye keuse, nie omdat hulle bang is vir die nagevolge van hul ongehoorsaamheid nie.

     Alhoewel integriteit ’n baie belangrike rol in meeste van ons besluitnemingsprosesse speel, is dit ’n abstrakte waarde wat nie van geboorte af as gedragsbepaler teenwoordig is nie. Dit is eerder die gevolge van ons dade wat die bepaler van die voorafgaande gedrag of aksie is. Hoe kan kan daar dan van jong kinders verwag word om gehoorsaam te wees as hulle nog nie oor die kognitiewe vermoë beskik om op hierdie abstrakte wyse te kan redineer nie?

     ’n Kind se fisiese en kognitiewe ontwikkeling vind geleidelik plaas en word gekenmerk deur spesifieke mylpale. Alhoewel daar baie veranderlikes is wat dit beïnvloed, is een ding seker: kinders leer eers op ’n konkrete wyse, dus deur eie ervaring, voordat hulle later in hul lewe tot meer abstrakte denke in staat is.

     Om die verskil tussen reg en verkeerd aan ’n jong kind te verduidelik het geen aanvanklike uitwerking nie, alhoewel dit van uiterse belang is en deurentyd moet plaasvind om taalontwikkeling en abstrakte denke te stimuleer. Pakslae is eerder ’n hulpmiddel wat die gesproke woord versterk —nie om toegedien te word as ’n losstaande strafmaatreël nie. Die gevolg is dat kinders ongehoorsaamheid met ’n seer sitvlak sal assosieer. Natuurlik moet goeie gedrag dan geprys word en so word die basiese lewensles van oorsaak en gevolg baie doeltreffend aan jong kinders oorgedra en gevestig, wat dan ’n beslissende impak sal hê op hul besluitnemingsvermoë in die toekoms. “Reg” en “verkeerd” word inderdaad nou op ’n konkrete manier aan hulle geleer totdat hulle in staat daartoe is om abstrak te kan redineer en later integriteit hiermee te kan verbind.

     Obewustelik leer hulle ook respek vir gesagstrukture. Hulle leer om reëls en uiteindelik wette na te kom en om sosiaal aanvaarde gedrag ten toon te stel.

    Om ’n pak slae in lefide toe te dien is nie mishandeling nie, om ’n kind te straf op ’n wyse waar die gevolge gering en sonder uitwerking is, is wel.


Laat 'n boodskap
  1. Jurie venter   On   Okt 2, 2019 at 10:40 am

    Gebruik van die roede is beslis ‘n bybelse beginsel en deur alle eeue by alle volke in gebruik as baie praktiese middel om gehoorsaamheid te leer en oortreding te straf. Die groot, gevoelige siatica-senuwee loop nie verniet oor elke boud nie. Elke mens het ‘n aangebore plek waar lyfstraf ontvang kan word, nie oor die kop of lyf nie, nie klap deur die gesig of knyp of hare-trek nie. Hoe tragies dat moord (by wyse van aborsie) nou wetlik toelaatbaar is, maar ‘n pak slae wetlik verbode. Die eerste is deur God VERbied, maar die laaste deur Hom GEbied, oftewel voorgeskryf! TRAGIES! Dit lyk of onse God geen seggenskap meer het nie…..en of sy kinders dit maar gelate aanvaar.

Laat ń boodskap

Jou e-pos adres sal nie gepubliseer word nie. Verpligte velde is gemerk *Current track

Title

Artist