Die Krag van gemeenskappe nou nodig

Deur on

Nuuskommentaar: 4 Junie

Deur: Bennie van Zyl

Daar is by weinig denkende mense enige illusie oor die negatiewe glybaan waarop Suid-Afrika tans geprojekteer word.  Die volhardende voortstu met ‘n ideologie deur die regering wat wêreldwyd nog net armoede veroorsaak het se prys in Suid-Afrika het inderdaad reeds te duur geword vir ons land. 

Daar word maklik geskuil agter die inpak van COVID19 en gerieflik word dit as rede aangevoer hoekom daar nie sukses bereik word met bv ekonomiese groei of selfs ander probleme nie.  Die werklikheid is dat wanneer daar oor ekonomiese groei gepraat word die enigste kriteria is waarteen gemeet moet word is die markkrag beginselsels.   Dit is dan ook so dat die markkragte alvorens COVID19 enige impak op ons land gehad het, ons land reeds afgegradeer na rommelstatus toe.  Daarna het dit net erger geraak.

Dit moet beklemtoon word dat in ‘n demokrasie ‘n staat basies twee verantwoordelikhede het naamlik:

  1. Moet na die veiligheid van die inwoners omsien
  2. Moet dmv hulle beleidsomgewing wat geskep word ‘n gunstige omgewing skep waarbinne entrepreneurs en beleggers graag betrokke sal wil raak in die ekonomiese aktiwiteite.

Suid-Afrika se werklikheid is dat die staat tans nie in enige van hierdie verantwoordelikhede die toets slaag nie.  Ons misdaad is in vele opsigte buite beheer en word die swaardmag van die staat wat die orde moet handhaaf naamlik die SAPD, se vermoë om hulle taak te volvoer ernstig bevraagteken.  Ten spyte van baie goeie SAPD-lede is daar ongelukkig ‘n element in die SAPD wat nie vertrou kan word nie aangesien hulle inderdaad deel is van die misdaadsindikate.  Vir wetsgehoorsame burgers raak dit ‘n saak van onmoontlikheid om in vertroue met die SAPD te kan saamwerk.

Wanneer daar na die ekonomiese klimaat wat geskep is en steeds geskep word gekyk word gaan  daar nog groter rooi ligte aan.  Die eenvoudige vraag wat gevra moet word aan die regering is of hulle dink enige-iemand wat by hulle nugtere en rasionele denke is, in vertroue vaste beleggings sal maak in ‘n land waar die grondwet bepaal dat bates van die inwoners onteien kan word sonder dat daarvoor betaal word?

Ons werklikheid is dat die ANC-regering vashou aan ‘n ideologie waar hulle fokus is om gesentraliseerde mag daar gestel te kry.  Die resultate sal wees dat die kaders rondom die vuur na behore voor voorsiening gemaak word, maar die gemeenskap in geheel word hoogstens gemanipuleer om as stemvee en melkkoeie waar van toepassing te misbruik.  Met onrealistiese beloftes dat gelyke geleenthede impliseer dat almal gelyk by die wenpaal sal uitkom in die wedloop van die lewe is inderdaad die sosialistiese onderrok van die regering wat ver uithang.  Die werklikheid is dat gelyke geleenthede is dat almal die geleentheid moet kry om gelyk by die wegspringblokke te kan wegspring.   Daar word graag na sogenaamde agtergeblewenes verwys wat nie goeie wegspring geleenthede kry nie.  Daaroor moet die ANC-regering die hand in eie boesem steek.  Hoeveel jaar wil hulle nog hê in beheer van oa onderwys waar persone ‘n goeie onderrig sal kry?   Hoe lank tyd gaan hulle nog nodig hê om ‘n gesonde beleidsomgewing daar te stel waarbinne entrepreneurs graag in vertroue sal wil besigheid doen?  Die werklikheid is vandag dat die ANC so selfgesentreer is en alles moontlik doen om die ANC as instelling te  probeer red, dat die land met alles daarbinne agteruitgegaan het in alle opsigte.  Suid-Afrika het in wese nie ‘n regering vir die land se inwoners nie, maar ‘n groep mense wat die land op vele wyses tot eie voordeel misbruik onder die skyn van asof hulle ‘n regering is.

Wanneer ons hierdie werklikheid waarmee ons vandag te doen het beskou,  word ervaar dat verskeie organisasies en rolspelers deurlopend besig is om al die simptome wat voortspruit uit die groot probleem van ons land, aan te spreek.  Die beleidsomgewing wat tans aan die orde is het te duur geword vir ons land.   Hierdie  beleidsomgewing is in vele opsigte die oorsaak van ons probleme en moet ons waak dat ons net energie op ‘n deurlopende wyse aan die simptome  van ons groot probleem aanwend.  Uiteraard moet ons die simptome ook aanspreek, want dit bedreig ons daaglikse bestaan.  Solank ons egter hierdie beleidsomgewing het sal die stroom van onaanvaarbare simptome ons aanmekaar teister.

Hierdie werklikheid is bekend aan ons almal.  Die uitdaging is wat doen ons daaraan?   Entrepreneurs en veral diegene wat in die landbou produsente is wat hulle geloof in God Drie-Enig bely  sal vanuit ‘n Christelike geloofsbeskouing sterk gerig word deur die kultuuropdrag soos wat duidelik vir ons uitgewys word in die Woord van God.   Dit is positief en skeppend en toekomsgerig.   Dit bring ook ‘n verantwoordelikheid op ons elkeen. 

Dit is hier waar gemeenskappe in die kleine, maar ook met groot pogings deurlopend hulself posisoneer om self ‘n eie toekoms te skep.  Die onaanvarbare beleidsomgewing is wat inderdaad gemarginaliseer moet word deur in praktyk verby die siek kultuur wat ons daagliks mee gebombardeur word onsself te presteer.  Daarvoor is die kollektiewe krag van gemeenskappe nou nodig.

Hoop, Glo, Leef in Afrikaans.
Jou ondersteuning versterk Afrikaanse media. Hou jou taal op die lug.
Klik hier.


Current track

Title

Artist