Deel van SA se egskeidingswet ongrondwetlik, bevind hof

Deur on

13 Mei 2022

Die Noord-Gautengse hooggeregshof in Pretoria het beslis dat ‘n deel van Suid-Afrika se Egskeidingswet ongrondwetlik is, wat groot veranderinge te weeg sal bring vir hoe egskeidings hanteer word wanneer egpare buite gemeenskap van goedere getroud word.

Die hofuitspraak het verklaar dat artikel 7(3)(a) van die Wet op Egskeidings teenstrydig is met die Grondwet en gevolglik ongeldig is.

Volgens die beslissing kom dit neer op onbillike diskriminasie ten opsigte van huwelike wat buite gemeenskap aangegaan word.

Artikel 7(3) van die Wet op Egskeiding handel oor die verdeling van bates vir sodanige huwelike.

Artikel 7(3)(a) lê egter verskillende reëls neer vir huwelike wat gesluit is nadat die Wet op Huweliksgoedere op 1 November 1984 in werking getree het.

Hierdie verskille – het die hof gesê – kom neer op onbillike diskriminasie – veral vir ekonomies benadeelde mense, en dit beperk ook die werking van Artikel 7(3).


Current track

Title

Artist