Sondagerediens

Page: 9

Ds Danie Malan, Gereformeerde Kerk Uitschot lees Kolossense 2 : 11 – 12 & Genesis 17 : 1 – 14

Dr Wouter van Wyk, Sekretaris van die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering, verbonde aan die Hervormde Kerk Philadelphia (Pretoria) lees Romeine 8, ons sing Vonkk 225: 1 / Ges 205 / Ges 452 / Ges 442 / Vonkk 225: 2

Emeritus Ds Theo Danzfuss, NG Kerk Nelspruit lees Mattheus 28 : 16 – 20 & Markus 16 : 14

Ds Lourens Venter, Gereformeerde Kerk Centurion lees Hebreers 7 : 1 – 28 & Psalm 110, ons sing Ps 118 : 7, 14 / Ps 20

Emeritus Ds Theo Danzfuss NG Kerk Nelspruit lees Romeine 10

Ds Johan van Wyk, Geloofsbond van Hervomrde Kerke Wesrand, lees Handelinge 16 vanaf vers 16, Ons sing Ps 130 / Ges 255 / Ges 265 / Ges 601 / Ges 514

Emeritus Ds Theo Danzfuss, NG Kerk Nelspruit lees Efesiers 2

Dr Pieter Kruger, NG Kerk Witfield lees 2 Timoteus 1 : 1 – 9 & Romeine 16, ons sing Lied 421 / Lied 332 / Lied 488

Emeritus Ds Theo Danzfuss, NG Kerk Nelspruit lees Romeine 3 : 9 – 24

Ds Francois de Bruin, AP Kerk Bethlehem lees 1 Korintiers 15 : 35 – 58, ons sing Ges 35 / Ges 56: 9 / Ges 205


Current track

Title

Artist