Sondagerediens

Page: 2

Dr Gerhard Meijer, Gereformeerde Kerk Oos-Moot lees Johannes 16, ons sing Psalm 33: 1 en 11 / Psalm 121: 1 en 4

Ds Aubrey Hough, AP Kerk Tzaneen lees Handelinge 1: 6 tot 11, ons sing Ges 294: 1 en 4 / Ps 25: 2 / Ges 43: 2 / Ges 219: 1

Prof Alwyn Swanepoel, AP Akademie lees enkele verse uit Handelinge 2, Hebreers 4, Psalm 2 en Daniël 7 ons sing lied 425 vers 2 tot 4

Ds Rudi Botha, Hervormde Kerk Wesmoot lees Efesiers 1: 15 tot 23

Ds Gerrit-Daan van der Merwe, Hervormde Kerk Somerset-Wes lees Lukas 17: 20 tot 37, ons sing Gesang 177 / Lied 530 / Gesang 232: 1 en 2 / Gesang 417: 1 en 2 / Ges 505: 1, 2 en 4 / Gesang 526

Ds Rudi Botha, Hervormde Kerk Wesmoot lees Handelinge 1: 1 tot 12

Ds Danie Potgieter, Gereformeerde Kerk Rietvallei lees Galasiers 1: 1 tot 10. Ons sing Psalm 33: 1 en 11 / Psalm 25: 2 / Skrifbereiming 1-1: 3 en 6 / Lied 446: 1, 2 en 4

Dr Johan Otto, Geloofsbond van Hervormde Kerke, Gemeente Premiermyn lees Lukas 6: 37 tot 42, Ons sing Psalm 148: 1, 3 en 4 / Gesang 239: 1 / Gesang 203: 1 / Gesang 266 / Gesang 281: 1 en 3

Ds. Cobus Rossouw, Gereformeerde Kerk Hendrina & Carolina lees Markus 16: 1 tot 8

Ds. Cobus Rossouw, Gereformeerde Kerk Hendrina & Carolina lees Markus 15: 33 tot 47.


Current track

Title

Artist