Sondagerediens

Page: 12

Dr Johan Otto, Geloofsbond van Hervormde Kerke – Premiermyn lees Markus 14 : 32 – 42, ons sing Ps 118 : 1 en 4 / Ges 239: 1 / Ges 602 : 1 – 3 / Ges 397 : 1 / Gesang 393 : 1 en 3

Prof Wim Dreyer, Kerkgeskiedenis by die Universiteit van Pretoria namens die Hervormde Kerk lees Lukas 1: 26 – 35.

Ds Leonie Johnson, NG Kerk Haakdoorn lees Mattheus 6: 25 – 34. Samesang uit Vlam 22 / Lied 175 / Vlam 87 / Lied 464

Dr Johan Otto, Geloofsbond van Hervormde Kerke – Premiermyn lees Handelinge 1 : 1 – 9

Prof Wim Dreyer, Professor in Kerkgeskiedenis by die Universiteit van Pretoria namens die Hervormde Kerk lees Mattheus 16: 13 – 20.

Prof Koos Adendorff, AP Kerk Pretoria-Oos lees Johannes 18: 28 – 40. Samesang uit Ps 48: 1 en 5 / Ges 188: 1 en 2 / Ges 194: 1 – 4

Ds Cobus Rossouw, Gereformeerde Kerk Hendrina & Carolina lees Mattheus 3 : 13 – 17 / Lukas 4 : 14 – 21 / Hebreers 8 : 1 – 6

Ds Jaco Vogel, Hervormde Kerk Rooihuiskraal lees Levitikus 24, ons sing Lied 530 : 1 en 3 / Lied 450 : 1 en 2 / Vlam 112 : 1 en 2 / Vlam 40 / Vonkk 205 : 1 en 3

Ds Cobus Rossouw, Gereformeerde Kerk Hendrina & Carolina lees Mattheus 1

Dr Christiaan Jooste, Gereformeerde Kerk Waterberg lees Mattheus 12: 22 – 32, Ons sing Ps 107: 1 en 3 / Ps 71: 12 en 13 / Ps 116: 1, 7 en 8 / Ps 119: 56 / Ps 119: 7 en 35


Current track

Title

Artist