fbpx

Maak my U weë bekend

Page: 3

Dr Petrus Venter handel verder oor of die ou Testament nog hedendaags relevant is ( Art 25 van die NGB )

Dr Petrus Venter handel oor of die ou Testament nog relevant is in die hedendaagse lewe ( Art 25 van die NGB )

Dr Gerhard Meijer gesels oor die skepping, huwelike tussen man en vrou ons kyk na Genesis 1 en 2

Dr Gerhard Meijer gee die uitleg van die volgende gedeeltes 2 Tes 2 vers 11 en 1 Joh 4 vers 6

Dr Petrus Venter oor hoekom mog die mure van Jerigo nie herbou word nie

Dr Johan Otto gesels oor die verskillende engele

Dr Johan Otto gesels oor 1 Konings 13

Prof Koos Adendorf verwys terug na die vraag dat ons die skeppings verhaal verkeerd verstaan

Prof Koos Adendorf oor ‘n vraag hoe verstaan ons die skeppings verhaal

Dr Petrus Venter oor die opgestane Here, verdere verskynings- ons begin by die sesde verskyning


Current track

Title

Artist