Bybelse Argeologie

Page: 6

DIE HERBERG WAAR JESUS GEBORE IS: Lukas berig dat die herberg reeds vol was toe Josef en Maria daar aangekom het (Luk. 2:7). Hoe die herberg gelyk het, kan in ’n sekere sin in Lukas se woordeskat afgelei word. Die Griekse woord wat daarvoor gebruik word, is “kataluma”. In Lukas 10:34 word weer na ’n […]

DAAR WAS TWEE BETLEHEMSDie evangelies vertel dat Jesus in Betlehem, Judea, gebore is. Israelse argeoloë het vasgestel dat daar ook ’n ander plek met die naam van Betlehem in Galilea bestaan het en reken dat hiérdie plek moontlik eerder die geboorteplek van Jesus kon wees. Hulle argument is dat die Betlehem in Galilea slegs 7 […]

DIE GROT VAN LOT WAAR SE DOGTERS HOM VERLEI HET Aan die suidoostekant van die Dooie See is ’n grot wat bekend is as “die grot van Lot waar sy dogters hom verlei het”. Volgens oorlewering het Lot en sy dogters daar gaan bly nadat Sodom met vuur en swael vernietig is. Lot se dogters […]

DIE GROT VAN JOHANNES DIE DOPER: Aan die westekant van Jerusalem is ’n grot ontdek wat die “Grot van Johannes die Doper” genoem is. Binne die grot, teen die wand van die muur, is die skets van ’n mannetjie gekry wat met ’n staf in sy linkerhand staan en met sy regterarm in die lug […]

’N GEGRAVEERDE SITPLEK IN DIE ARENA VAN PERGAMUMPergamum word in Openbaring 2:13 die plek genoem waar die troon van Satan is. Dit is ook die plek waar die Groot Altaar vir die gode gebou, en Antipas vermoor is. Argeoloë het nou in die arena van die stad ’n klipbank gekry met die naam “Lucius” daarop […]

NEBUKADNESAR-SILINDER: Nebukadnesar II is die Bybelse koning van Babilonië wat Jerusalem en die tempel van Salomo in 587 v.C. verwoes het, en daarmee gepaardgaande ’n groot aantal Jode in ballingskap weggevoer het. Op ’n kleisilinder wat in die fondasie van Nebukadnesar se somerpaleis gekry is, word na kulturele gebruike verwys wat verstommend genoeg ooreenstem met […]

DIE SANHERIB-PRISMA EN HISKIA: Buite-Bybelse verwysings na Bybelse gebeure is baie waardevolle inligting om die geskiedenis van die Bybel beter in te kleur. Een so ’n verwysing is dié van koning Sanherib van Assirië se gespog oor hoe hy koning Hiskia soos ’n voël in ’n kou in Jerusalem vasgekeer het. Dié insident verwys na […]

DIE MERNEPTAH-STELE: Vir eeu lank word reeds gesoek na waar die oorsprong van die volk Israel begin het. Sedert 1896 is aanvaar dat die eerste verwysing na Israel op die Merneptah-stele voorkom, wat ’n oorwinningstele van Farao Merneptah (1213-1203 v.C.) is. Nuwe navorsing het nou getoon dat die woord was as “Israel” vertolk is, verkeerd […]

FARAO SISAK SE WEERGAWE VAN SY INVAL INP JERUSALEM: Farao Sisak, of Shoshenq I volgens sy Egiptiese naam, het Jerusalem in die tyd van koning Rehabeam aangeval. Jerusalem se naam verskyn glad nie op die Egiptiese lys van verowerde stede teen die muur van die Groot Tempel vir Amun by Karnak nie. Die rede is […]

DIE UITBEELDING VAN MOSES IN BISANTYNSE MOSAIEKIn die Bisantynse kerke is Moses as ’n sterk bejaarde man met ’n wit golwende baard en ’n forse gestalte uitgebeeld. Op dié manier het die kerk sy goddelike wetgewerstatus met die verwagting van die komende messias in verband gebring om sodoende die aanbreek van die koninkryk van God […]


Current track

Title

Artist