fbpx

Bybelse Argeologie

Page: 4

TWEE CHRISTENDOMS; TWEE TRADISIES OOR DIE OPSTANDING Die Oostelike Christendom, waarvan die Grieks-Ortodokse Kerk deel is, se interpretasie van wat by die opstanding van Christus gebeur het, verskil baie met dié van die Westelike Christendom se belydenis. Die weste verwys slegs na die ontdekking van ’n leë graf en Jesus se verskynings aan verskillende mense […]

DIE ONTDEKKING VAN ’N GEWIGGIE VIR DIE BELASTINGSKAAL: Argeoloë het twee klein steentjies tussen rommel, onder by die fondasie van die westelike muur van die ou Stad van Dawid, ontdek waarop die woord “beka” gegraveer is. Dié steentjies is gebruik om die tempelbelasting van ’n halwe sikkel silwer te weeg wat alle mans van twintig […]

DIE ARM VAN ’N GERAAMTE WAT TEEN ’N TRAP OPGEREIK HET: Aan die westelike kant van die Tempelberg het die ryk mense van Jerusalem gebly. Tydens opgrawings het hulle die skelet van iemand se voorarm en hand gekry wat teen ’n trap probeer opbeur het. Die hand se vingers was oopgesprei. Met deeglike patologiese navorsing […]

TWEE LEIERS WAT BY GUKOK UITGEBEELD IS: ’n Mosaïektoneel wat by ’n ou sinagoge by Gukok gekry is, wys die hoëpriester van Jerusalem en ’n koning saam. Die hoëpriester is vergesel van ander priesters, terwyl die koning se leër, met onder andere twee olifante in oorlogsdrag geklee, agter hom verskyn. Verder staan daar ook ’n […]

NOAG SE ARK EN DIE FARAO IN DIE ROOISEE BY GUKOK: Die ontdekkings van Bybelse verhale wat in mosaïek ingelê is by ’n ou sinagoge by Gukok is baie opspraakwekkend. In ’n toneel oor Noag se ark word gewys hoe die diere in pare na die ark toe aangestap kom. In ’n ander toneel word […]

DIE TORING VAN BABEL EN SIMSON BY GUKOK: Die mosaïek wat in ’n ou sinagoge by Gukok aan die noordwestelike kant van die See van Galilea ontdek is, geniet tans groot belangstelling onder argeoloë. In een van die motiewe word die bou van die Toring van Babel uitgebeeld. Die toneel beeld verskillende konstruksiewerke uit. Nóg […]

JONA EN DIE VIS IN ’N SINAGOGE IN GUKOK UITGEBEELD:In Gukok, aan die noordwestelike kant van die See van Galilea, is ’n ou Joodse sinagoge ontdek met talle mosaiekinsetsels waarin motiewe van Bybelse verhale uitgebeeld word. Een van die opspraakwekkende ontdekkings is ’n toneel waarin Jona en die vis uitgebeeld word. Die toneel wys hoedat […]

DIE WESTELIKE MUUR VAN DIE TEMPEL;Die Israelse Raad oor Oudhede het in 2017 onthul dat hulle onder die westelike muur van die tempel, wat deur koning Herodes die Grote gebou is, groot stene ontdek het. Dié stene was nog deel van die Tweede Tempel se fondasie wat in die tyd van Serubbabel in 537-516 v.C. […]

STRUKTURE IN DIE STAD VAN DAWID: Die oudste deel van Jerusalem staan bekend as die Stad van Dawid. Die naam is in 1920 aan daardie deel van Jerusalem toeken. maar is eers vanaf die sewentiger jare konstant gebruik. Die gebied is in argeologiese terme veral bekend vir sy talle strukture wat gedurende die Ystertydperk gebou […]

DIE DAG TOE MUISE JERUSALEM GERED HET: Die Assiriese koning, Sanherib, het in 701 v.C. ’n mislukte beleg op Jerusalem uitgevoer. In drie bronne word oor dié beleg berig, elkeen met ’n ander verklaring vir die rede waarom die Assiriërs by Jerusalem onttrek het. Watter weergawe die akkuraatste vertelling van die geskiedenis gee, bring ’n […]


Current track

Title

Artist