Bybelse Argeologie

Page: 3

’N BRUG UIT DIE TYD VAN NERO ONTDEK: In Rome, Italië, het die oorblyfsels van ’n ou brug wat uit die tyd van keiser Nero dateer, skielik in Junie 2022 bo die watervlak van die Tiberrivier begin uitsteek as gevolg van ’n droogtetyd wat die land beleef. Navorsers wat die oorblyfsels van dié brug ondersoek […]

DIE POLITARG EN VARDAR-INSKRIPSIE: In Handelinge 17:6, 8 word van ’n vreemde woord, politargēs, gebruik gemaak waarmee die stadsowerhede van Thessalonika beskryf word. Dié woord kom nêrens elders in die Nuwe Testament voor nie. In 1877 het argeoloë in die boog van ’n ou stadspoort van Thessalonika ’n inskripsie gekry met ses name daarin wat […]

HERODES ANTIPAS, DIE HERODES WAT JESUS GEKEN HET: Wanneer na koning Herodes verwys word, dink ’n mens onwillekeurig aan die koning wat vir die kindermoord verantwoordelik was gedurende die tyd van Jesus se geboorte. Die Herodes wat Jesus geken het, was sy seun, Herodes Antipas. Hy was die koning voor wie Salome, die dogter van […]

DIE DOOD EN GRAF VAN LUKAS: Die Katedraal in Padua, Italië maak al vir eeue lank daarop aanspraak dat hulle in besit is van die evangelis Lukas se oorskot. Volgens oorlewering is Lukas vermoor toe hy 84 jaar oud was. Mense wat die paganistiese afgodediens aangehang het, het hom gedurig geteister, later gevang, hom vir […]

DIE DOOD EN GRAF VAN MARKUS: Die plek waar Markus, die skrywer van die Evangelie volgens Markus, begrawe is, is nogal ’n deurmekaarspul. Drie kerke maak daarop aanspraak dat die oorskot, of minstens ’n gedeelte daarvan, by hulle bewaar word. Papias, ’n biskop van Hiërapolis in Frigië, het in 125 n.C. vertel dat die Evangelie […]

DIE DOOD EN GRAF VAN MATTHEUS: In Salerno, in die suide van Italië, is ’n katedraal wat daarop aanspraak maak dat Mattheus, die skrywer van die eerste evangelie in die Nuwe Testament, se oorskot in die grafkelder begrawe is. Die tradisie wat in die vroeë kerk, en veral in die Koptiese kerke in Egipte verkondig […]

KONING DARIUS WAT DANIËL IN DIE LEEUKUIL GEGOOI HETDie verhaal van Daniël wat deur koning Darius in die leeukuil gegooi is, is ’n fassinerende verhaal wat in die boek Daniël vertel word. Waar koning Darius vandaan kom, vertel ’n ander fassinerende geskiedenis. Volgens die Behistun-inskripsie was hy ’n spiesdraer van Cambyses II wat ná die […]

DIE KODEKS VAN HAMMURABI ’n Stele wat ’n groot invloed gehad het op die samestelling van baie wette in die Ou Nabye Ooste, en selfs dié in die Bybel, gehad het, is ’n 2,25 meter hoë granietnaald wat bekend is as die Kodeks Hammurabi. Die etiek in die reëls het sterk klem gelê op die […]

DIE GRAF WAT GELEES HET: “MOENIE OOPMAAK NIE!”Soms maak argeoloë ’n ontdekking wat ’n mens met groot nuuskierigheid laat. In Benede-Galilea is ’n graf ontdek met ’n vervloekingsteks daarop wat mense verbied om dit oop te maak. Die volledige grafskrif lees: “Jakob (Yakoov) die bekeerling het by homself gesweer dat enigiemand wat hierdie graf oopmaak, […]

’N STELE OOR ’N SEWEJAAR LANGE DROOGTE IN EGIPTELangs die Nylrivier is ’n stele gevind, bekend as die Stele van Hongersnood, wat van ’n sewejaar lange droogte en hongersnood berig wat oor Egipte gekom het. Die inskripsie is in 250 v.C. gedurende die Ptolemese regeringstyd op die rots aangebring. Die verhaal vertel van graan wat […]


Current track

Title

Artist