fbpx

Bybelse Argeologie

Page: 3

DIE EERSTE CHRISTENE HET NIE MET DIE KRUIS IDENTIFISEER NIE, MAAR MET DIE PARADYS: Die eerste Christene het nie met die kruis as geloofsteken geïdentifiseer nie, maar met beelde van die paradys. Die rede daarvoor is dat die kruis as ’n skandpaal beskou was waaraan rebelle, kriminele en oorlogsgevangenes tereggestel is. Voorstellings van die paradys […]

NUWE LIG OP DIE REDE WAAROM DIE HERE FARAO SE HART VERHARD HET: Volgens die Egiptiese mitologie is die farao se hart teen die gewig van ’n veer geweeg nadat hy oorlede is. As die hart te hard was, het dit te swaar geweeg en kon die farao nie die ewige lewe ontvang nie. Anubis, […]

NUWE ONTDEKKINGS BY DIE PIRAMIDE VAN GIZA: Nuwe ontdekkings wat by die piramide van Giza gemaak is, sluit ’n koperlem in van ’n gereedskapstuk waarmee die blokke klip afgewerk is, ’n papirusrol (die oudste geskrewe dokument ter wêreld wat gevind is) waarin beskryf word hoe die piramide gebou is en ’n verlore stad wat onder […]

DIE OPROER TEEN PAULUS IN EFESE: In Handelinge 19:21-40 word vertel dat daar ’n oproer in Efese uitgebreek het oor Paulus se teenwoordigheid en werk in die stad. ’n Argeologiese ontdekking maak die rede vir die oproer meer verstaanbaar. Op 21 Julie 356 v.C. het Herostratus die tempel van Artemis in Efese aan die brand […]

BIER MET GIS VAN VYFDUISEND JAAR OUD GEBROU:Wetenskaplikes aan drie Israelse universiteite het dit reggekry om met gis van vyfduisend jaar oud wat in ’n kruik gekry is bier te brou. Dié deurbraak bied ’n aanduiding van hoe bier geduremde die Bronstyd gesmaak het soos wat die Filistyne, Kanaäniete, Egiptenare en die inwoners van Mesopotamië […]

DIE STEMPEL VAN MATTANJA:’n Hebreeuse stempel wat tydens opgrawings in die ou Stad van Dawid gevind is, het die naam Mattanja daarop. Die stempel is van siersteen gemaak en is in ’n seëlring gemonteer. Dit beteken dat dié stempel aan iemand van hoë aansien behoort het. Dié naam, Mattanja, kom tien keer in die Ou […]

DIE KOMPLOT OM JEREMIA TE VERMOOR: In Jeremia 12:18-19 word vertel van ’n komplot wat mense gesmee het om die profeet Jeremia te laat vermoor. Jeremia 38:1 noem die name van vier topamptenare in die regeringstruktuur van koning Sedekia wat by daardie komplot betrokke was. Nou is twee stempels tydens argeologiese opgrawings in die ou […]

NUWE ONTDEKKING OOR DIE MESASTEEN: Die Mesasteen is ’n ou Moabitiese klip wat uit ongeveer 840 v.C. dateer. Bedoïene het die klip beskadig toe hulle dit warm gemaak en met koue water probeer oopbreek het omdat hulle gedink het dat daar goud in was. Dié steen het ’n inskripsie daarop met belangrike buite-Bybelse inligting oor […]

DIE ONTDEKKING VAN EIERDOPPE IN DIE OU STAD VAN DAWID:Tien jaar gelede, in 2009, is ’n hele aantal eierdoppe in die ou Stad van Dawid gekry wat terugdateer na ongeveer 580 v.C. Dié eierdoppe is nou vir die eerste keer met spesiale tegnologie aanmekaar gelas om navorsing daarop te doen. Volgens die Misjna was die […]

Natan-Melek se naam word slegs een keer in die Bybel genoem. In ’n parkeerterrein in Jerusalem is nou ’n stempel ontdek met sy naam daarop. Dié stempel dateer uit die sesde eeu voor Christus. Die vertrek waarin dit gevind is, het as ’n belangrike administratiewe sentrum gedien. Die brandskade in die kamer stem ooreen met […]


Current track

Title

Artist