fbpx

Bybelse Argeologie

Page: 2

DIE FARAO VAN DIE UITTOG: Die farao wat oor Egipte regeer het ten tyde van die Israeliete se uittog se naam word nêrens in die Bybel genoem nie. Navorsers het al na verskillende moontlikhede probeer kyk om die regte Farao te identifiseer, maar sonder sukses. Rolprente, soos The Ten Commandments en Exodus: Gods and Kings, […]

DIE ONTDEKKING VAN ’N OU PELGRIMSPAD IN DIE STAD VAN DAWID: ’n Waterpyp wat in die ou Stad van Dawid gebars het, het onverwags tot die ontdekking van ’n hele aantal nuwe vondste gelei. Eers is ’n geplaveide pad van 600 meter lank ontdek wat onder ’n aartappelland begrawe was. Pelgrims het met dié pad, […]

DIE OPGANG EN VAL VAN SIMON MAGUS: In die Nuwe Testament word slegs een keer, in Handelinge 8:4-25, na Simon Magus verwys. Twee apokriewe geskrifte wat in die vroeë kerk in omloop was, brei verder oor hom uit. Daarin word hy voorgestel as ’n aanstigter tot verdeeldheid in die kerk. Volgens die storielyn van hierdie […]

DIE AARDBEWING WAARNA AMOS VERWYS: In Amos 1:1 word verwys na ’n aardbewing wat Juda getref het. Argeoloë het reeds vasgestel dat dié aardbewing in 760 v.C. voorgekom het. Flavius Josefus skryf die aardbewing aan koning Ussia se optrede toe en vertel in sy “Die Outyd van die Jode” dat Ussia na die tempel gegaan […]

DIE FARAO VAN DIE UITTOG Die farao wat oor Egipte regeer het ten tyde van die Israeliete se uittog se naam word nêrens in die Bybel genoem nie. Navorsers het al na verskillende moontlikhede probeer kyk om die regte Farao te identifiseer, maar sonder sukses. Rolprente, soos The Ten Commandments en Exodus: Gods and Kings, […]

MEDIESE BEHANDELING IN OU EGIPTE: In die Bybel en talle buite-Bybelse dokumente verwys na mediese raad vir die behandeling van siekes. Genesis 30:14-17 verwys na liefdesappels wat Lea en Ragel gebruik het om swanger te raak. Cleopatra het met ’n magneetjie op haar voorkop gaan slaap om haar jeugdigheid te probeer verleng. Volgens legendevertelling het […]

BASTET, DIE KATGODIN: Daar word in totaal na 125 diere in die Bybel verwys. Katte word egter nêrens in die Bybel genoem nie. Daar is ook ’n goeie rede daarvoor. Esegiël 30:17 vertel dat die Here gebied het dat die jongmanne van Pi-Beset doodgemaak en die inwonners van die stad in ballingskap weggevoer moes word. […]

DIE MARKUSTEKS IN ’N MUMMIEMASKER: In 2012 het navorsers bekend gemaak dat hulle ’n teks uit die Evangelie volgens Markus op ’n stukkie papirus aan die binnekant van die masker van ’n Egiptiese mummie ontdek het. Dié stukkie papirus is volgens professor Craig Evans, wat die navorsingsprojek gelei het, gebruik om die masker uit te […]

AKEPTOUS EN HAAR GEMEENSKAPSTAFEL In Megiddo, in die noorde van Israel, is onder die vloer van ’n ou Britse tronk ’n inskripsie gevind wat beskou word as sekerlik die oudste belydenis waarin Jesus as God vereer word. Die teks lees: “Die godvresende Akeptous het die tafel ter ere van God Jesus Christus geskenk.” Die inskripsie […]

DIE EERSTE CHRISTENE HET NIE MET DIE KRUIS IDENTIFISEER NIE, MAAR MET DIE PARADYS: Die eerste Christene het nie met die kruis as geloofsteken geïdentifiseer nie, maar met beelde van die paradys. Die rede daarvoor is dat die kruis as ’n skandpaal beskou was waaraan rebelle, kriminele en oorlogsgevangenes tereggestel is. Voorstellings van die paradys […]


Current track

Title

Artist