fbpx

Bybelse Argeologie

NUWE OOR NEBUKADNESAR SE VEROWERING VAN JERUSALEM: Opgrawings aan die westelike hang van die Tempelberg het vir die eerste keer fisies op bewyse afgekom wat die Babiloniërs se inval en verowering van Jerusalem bevestig (587/586 v.C.). Pylpunte wat in ’n asblik gegooi is, laat navorsers vermoed dat iemand dit in sy haas daar weggegooi het. […]

DIE GROOT BRAND IN EFESE: Op die nag van 21 Julie 356 v.C., die nag waarop Alexander die Grote ook gebore is, het Herostratus die tempel van Artemis in Efese aan die brand gesteek omdat hy kwaad was oor iets. Die tempel wat in Efese gestaan het toe Paulus daar besoek afgelê het, was die […]

UITBEELDINGS VAN ELIM EN DANIËL SE VIER DIERE UIT DIE SEE BY GUKOK: Bybeltonele wat in mosaÏekinlegsels in die vloer van ’n ou Joodse sinagoge in Gukok ontdek is en uit die Bisantynse tyd dateer, wek tans groot opspraak. Die jongste ontdekkings is ’n uitbeelding van die Israeliete se verblyf by Elim ná die uittog […]

DIE BEESMUMMIE IN ’N 90 TON GRANIETKIS: Argeoloë was verbyster met die vonds van ’n beesmummie  wat in ’n granietkis van 90 ton in ’n ondergrondse begraafplaas langs die Nylrivier gevind is. Hierbenewens is ’n verdere agt miljoen gemummifiseerde honde gevind, vier miljoen ibis-voëls, duisende katte, krokodille en talle ander diere en voëls. Dié ontdekking […]

MENORA’S IN DIE OU STAD VAN DAWID: Die kandelaar wat tradisioneel deel van die tempel in Jerusalem en godsdiens van Israel is, het sewe armlampies en is in Hebreeus bekend as die menora. Argeoloë het nou twee soortgelyke lampe ontdek, maar in die een geval met nege lampies en in die ander met vyf lampies. […]

DIE FARAO VAN DIE UITTOG: Die farao wat oor Egipte regeer het ten tyde van die Israeliete se uittog se naam word nêrens in die Bybel genoem nie. Navorsers het al na verskillende moontlikhede probeer kyk om die regte Farao te identifiseer, maar sonder sukses. Rolprente, soos The Ten Commandments en Exodus: Gods and Kings, […]

DIE ONTDEKKING VAN ’N OU PELGRIMSPAD IN DIE STAD VAN DAWID: ’n Waterpyp wat in die ou Stad van Dawid gebars het, het onverwags tot die ontdekking van ’n hele aantal nuwe vondste gelei. Eers is ’n geplaveide pad van 600 meter lank ontdek wat onder ’n aartappelland begrawe was. Pelgrims het met dié pad, […]

DIE OPGANG EN VAL VAN SIMON MAGUS: In die Nuwe Testament word slegs een keer, in Handelinge 8:4-25, na Simon Magus verwys. Twee apokriewe geskrifte wat in die vroeë kerk in omloop was, brei verder oor hom uit. Daarin word hy voorgestel as ’n aanstigter tot verdeeldheid in die kerk. Volgens die storielyn van hierdie […]

DIE AARDBEWING WAARNA AMOS VERWYS: In Amos 1:1 word verwys na ’n aardbewing wat Juda getref het. Argeoloë het reeds vasgestel dat dié aardbewing in 760 v.C. voorgekom het. Flavius Josefus skryf die aardbewing aan koning Ussia se optrede toe en vertel in sy “Die Outyd van die Jode” dat Ussia na die tempel gegaan […]

DIE FARAO VAN DIE UITTOG Die farao wat oor Egipte regeer het ten tyde van die Israeliete se uittog se naam word nêrens in die Bybel genoem nie. Navorsers het al na verskillende moontlikhede probeer kyk om die regte Farao te identifiseer, maar sonder sukses. Rolprente, soos The Ten Commandments en Exodus: Gods and Kings, […]


Current track

Title

Artist