fbpx

Bybelse Argeologie

DIE STEMPEL VAN ADONIJAHU; Een van die top tien ontdekkings wat in 2019 gemaak is, is die ontdekking van ’n stempeltjie van 1 cm in deursnee by die fondasie van die westelike muur van die Ou Stad van Dawid. Die bewoording op die stempel lees: “Vir Adonijahu, die koninklike opsiener.” In die Bybel word drie […]

DIE ONTDEKKING VAN KLEISEËLS IN OU JERUSALEM In die Ou Stad van Dawid is ’n groot skat van kleiseëls ontdek wat nuwe inligting bied oor die tyd rondom die val van Samaria en die Noordryk. Vlugtelinge het na Jerusalem gestroom. Ten einde hulle te akkommodeer, het koning Hiskia die Mishneh-distrik aan die westelike hang van […]

DIE WYSE VROU VAN ABEL-BET-MAÄKA In 2 Samuel 20:14-22 word van’n vrou vertel wat met Joab onderhandel het om ’n Benjaminiet wat teen koning Dawid gerebelleer het se kop oor die stadsmuur te gooi in ruil daarvoor dat die stad Abel-Bet-Maäka nie uitgewis word nie. Sy het nie ’n naam nie, maar word ’n “wyse […]

DIE TIEN PLAE OOR EGIPTE: In Eksodus word beskryf hoedat die HERE tien plae oor Egipte gebring het voordat die farao toegestem het dat die Israeliete kon trek. Dié tien plae was op die tien belangrikste gode van ou Egipte en die farao, wat ook as ’n god beskou was, gerig.

DIE MOORD OP RAMESES III: Die Rigtertyd waarna in die Ou Testement verwys word, het in die Laat Bronstyd afgespeel. Dit was ’n tyd van inherente konflik en oorlogswoelinge onder die nasies. ’n Goeie voorbeeld hiervan is wat in Egipte gebeur het. Een van Farao Rameses III se vroue het ’n komplot teen hom gesmee […]

WAAR OP AARDE IS DIE TORING VAN BABEL GEBOU? Waar die plek is wat gelei het tot die oprigting van die toring van Babel is nie seker nie. Die Bybel sê dit was by die vlakte van Sinar. Sinar beteken letterlik “twee riviere”. Die land van twee riviere word tradisioneel in die Bybel met Babilonië […]

KERSFEES EN 25 DESEMBER: Behalwe vir sekere tydsaanduidings noem die Bybel geen datum, tyd of jaar wanneer Jesus gebore is nie. Sedert die 18de eeu word die wanpersepsie dat die datum vir Kersfees, 25 Desember, op die datum van ’n Romeinse paganistiese fees, die Sol Invictus, gebou is ongelukkig gereeld as ’n gegewe feit verkondig. […]

DIE KUSSIETE EN DIE LAND KUS: Die Bybel brei nie genoeg uit oor die Kussiete of waar die land Kus is om deeglik te kan verstaan wie hulle was of waar die land geleë is nie. Tog het die Kussiete ’n besondere rol in die Bybel gespeel. Moses was met ’n Kussitiese vrou getroud (Num. […]

DIE BORSBEELD VAN ’N ROMEINSE BOKSER: In 2008 is by die ou Stad van Dawid in Jerusalem ’n marmerbeeldjie van ’n man se kop gekry wat na ’n Romeinse bokser lyk. In sy nek is twee gaatjies gemaak waardeur ’n toutjie geryg kon word. Dié beeldjie was as ’n gewiggie vir ’n hangskaal gebruik om […]

DIE VERWYSING NA “KATTE” IN DIE BYBEL: In die Bybel word nie eksplisiet na ”katte” verwys nie. Die rede daarvoor is tweeledig. Aan die ander kant, die moontlikheid dat Jesaja 34:14 dalk wél na katte kan verwys soos wat baie vertalings die Hebreeuse woord vertaal, moet dalk nie heeltemal uitgesluit word nie. Die Rooms-Katolieke Kerk […]


Current track

Title

Artist