BYBELSE ARGEOLOGIE 24 JULIE 2022

Deur on

HERODES ANTIPAS, DIE HERODES WAT JESUS GEKEN HET: Wanneer na koning Herodes verwys word, dink ’n mens onwillekeurig aan die koning wat vir die kindermoord verantwoordelik was gedurende die tyd van Jesus se geboorte. Die Herodes wat Jesus geken het, was sy seun, Herodes Antipas. Hy was die koning voor wie Salome, die dogter van Herodias, gedans het en wat gevra het dat Johannes die Doper se kop op ’n skottel vir haar gebring moes word (Matt. 14:6-11). As Jesus in ongeveer 30 n.C. gekruisig is soos wat historici bereken, beteken dit dat Hy in die regeringstyd van Antipas gekruisig is. Herodes Antipas se houding teenoor Jesus was beslis nie vriendelik nie.


Lees verder

Current track

Title

Artist