Bepalings en voorwaardes:
Aitsa toekennings publieke stemme

 

 1. Bepalings en voorwaardes
 • Die Aitsa Afrikaanse Musiektoekennings word gereël deur Pretoria FM in samewerking met verskeie platemaatskappye, -agentskappe en verteenwoordigers.
 1. Stemperiode
 • Inskrywings vir publieke stemme in verskeie kategorieë open te direk nadat die program op Pretoria FM uitgesaai is:
 KATEGORIE Datum waarop program
uitgesaai word
Lyne maak oop Lyne sluit
Boeremusiek Liedjie van die Jaar 1 September 2021 1 Sept 2021 @ 20:00 8 Sept 2021 @ 19:00
Geestelike Liedjie van die Jaar 8 September 2021 8 Sept 2021 @ 20:00 15 Sept 2021 @ 19:00
Instrumentale Liedjie van die Jaar 15 September 2021 15 Sept 2021 @ 20:00 22 Sept 2021 @ 19:00
Liedjieskrywer van die Jaar 22 September 2021 22 Sept 2021 @ 20:00 29 Sept 2021 @ 19:00
Nuweling van die Jaar 29 September 2021 29 Sept 2021 @ 20:00 6 Okt 2021 @ 19:00
Musiekvideo van die Jaar 6 Oktober 2021 6 Okt 2021 @ 20:00 13 Okt 2021 @ 19:00
Alternatiewe/Rock Liedjie van die Jaar 13 Oktober 2021 13 Okt 2021 @ 20:00 20 Okt 2021 @ 19:00
Vervaardiger van die Jaar 20 Oktober 2021 20 Okt 2021 @ 20:00 27 Okt 2021 @ 19:00
Pop Liedjie van die Jaar 27 Oktober 2021 27 Okt 2021 @ 20:00 3 Nov 2021 @ 19:00
Kontemporêre Liedjie van die Jaar 3 November 2021 3 Nov 2021 @ 20:00 10 Nov 2021 @ 19:00
Afrikaanse Liedjie van die Jaar 10 November 2021 10 Nov 2021 @ 20:00 17 Nov 2021 @ 19:00
Kunstenaar van die Jaar 17 November 2021 17 Nov 2021 @ 20:00 24 Nov 2021 @ 19:00
 • Alle stemme moet die organiseerders voor die vasgestelde afsnytyd bereik en geen laat inskrywings sal aanvaar word nie.
 • Die paneel beoordelaars se stemme tel ‘n totaal van 70% en die publieke stemme tel ‘n totaal van 30% om die wenners in elke kategorie te bepaal.
 1. Meganika / Hoe om te stem
 • Om te stem vir jou gunsteling finalis, moet deelnemers die betrokke kode SMS na 45692.
 • Die tarief per sms beloop R1,50. Gratis en bondel sms’e is nie van toepassing nie.
 • Alternatiewelik kan stemme ingedien word deur:
 • U sal ‘n terugboodskap ontvang om te bevestig dat u stem suksesvol ontvang is.
 • Slegs een stem per selfoonnommer, per unieke kode, per kategorie op enige van die genoemde platforms, word toegelaat.
 1. Kategorieë waarin die publiek mag stem

4.1 Boeremusiek Liedjie van die Jaar

4.2 Geestelike Liedjie van die Jaar

4.3 Instrumentale Liedjie van die Jaar

4.4 Liedjieskrywer van die Jaar

4.5 Nuweling van die Jaar

4.6 Musiekvideo van die jaar

4.7 Alternatiewe/Rock Liedjie van die Jaar

4.8 Vervaardiger van die Jaar

4.9 Pop Liedjie van die Jaar

4.10 Kontemporêre Liedjie van die Jaar

4.11 Afrikaanse Liedjie van die Jaar

4.12 Kunstenaar van die Jaar

 1. Algemeen
 • Die stemuitslag sal deur Pretoria FM se ouditeure geverifieer word.
 • Pretoria FM, namens die Aitsa Afrikaanse Musiektoekennings is geregtig om die bepalings en voorwaardes te wysig waar dit nodig geag word. Sodanige wysigings kan verband hou met enige aspek van die stemming.
 • Die wysigings kan die toevoeging of skrapping van enige bestaande en/of voorgestelde bepalings en voorwaardes van die stemming insluit.
 • Die voorgestelde wysigings kan voor die aanvangsdatum van die stemming en gedurende die veldtog gedoen word. Wysigings kan moontlik daartoe lei dat die veldtogtydperk verkort of verleng word soos nodig geag.
 • Dit is die verantwoordelikheid van die deelnemer/publiek om gereeld die webwerf waar die stemreëls beskikbaar gestel word ingevolge klousule 2, na te gaan vir enige wysigings.
 • Deur jou deelname gee jy toestemming dat Pretoria FM en die borge jou mag kontak vir bemarkingsdoeleindes.
 • As die bepalings en voorwaardes van die stemming ingevolge klousule 7 gewysig word, word sodanige wysigings onmiddellik van krag of op die datum soos deur die organiseerder bepaal.
 • Geen deelnemer sal enige eis teen die organiseerder hê weens enige wysiging van hierdie bepalings en voorwaardes, beëindiging of opskorting van die kompetisie in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes nie.
 • Indien Pretoria FM om enige rede buite sy redelike beheer nie kan voortgaan met hierdie kompetisie nie, of as dit vereis word deur enige regulatoriese bepalings of toepaslike wetgewing, kan Pretoria FM die stemlyn sluit op voorwaarde dat:
  • Redelike kennisgewing vooraf aan alle genomineerdes gegee word.
 • Alle deelnemers vrywaar die organiseerder van enige eis van welke aard ook al wat voortspruit uit en/of uit hul deelname op enige manier aan hierdie kompetisie (insluitend, as gevolg van enige handeling of versuim, of dit nou nalatig is of andersins deur die organiseerder).
 • Alle navrae rakende die premie per kortkode moet aan Libertech gerig word. E-posadres: info@libertech.co.za.

 

Current track

Title

Artist