fbpx

Aitsa Afrikaanse Musiektoekennings

Enige navrae kan gestuur word na navrae@aamt.co.za

AITSA Nominasies

Beoordelingsproses

BEPALINGS EN VOORWAARDES: Badplaas Kompetisie

1. Bepalings en voorwaardes

 1. Een inskrywing vir elke vier kaartjies wat aangekoop word vir die Aitsa Afrikaanse Musiektoekennings.
  1. Die Forever Resort Geskenkbewys:
   1. is slegs geldig vir verblyf by Forever Resort Badplaas.
   1. is onderhewig aan beskikbaarheid, seisoen, tipe akkommodasie, tariefverhogings en die aantal gaste. 
   1. mag nie oorgedra word na ‘n ander persoon nie.
   1. moet gebruik word voor 30 September 2020 (bespreking en verblyf). 
   1. die vervaldatum kan nie verleng word nie.
   1. kan nie omgeruil word vir kontant nie en alle ekstras by die oord is vir u eie rekening.
   1. is slegs geldig indien die oorspronklike bewys by Forever Resort se ontvangstoonbank getoon word.
   1. die bespreking sluit nie skoolvakansies, piektye en langnaweke in nie.
   1. die balans sal verval indien die volle bedrag van die geskenkbewys nie met een bespreking gebruik

   word nie.

 1. sluit nie enige vervoerkostes na en van die oord af in nie.
  1. die bespreking moet minstens 7 (sewe) dae voor die beplande verblyf gemaak word.
  1. slegs een geskenkbewys per bespreking sal aanvaar word.

 2. Kompetisieperiode

 • Die kompetisie begin op 20 September 2019 en eindig op 4 Oktober 2019 om 23:59:59.
  • Slegs inskrywings wat gedurende hierdie betrokke tydperk ingeskryf het sal in aanmerking geneem word vir die toekenning van die prys.
  • Alle inskrywings moet die organiseerders voor die vasgestelde afsnytyd bereik en geen laat inskrywings sal aanvaar word nie. 
  • Die wenner sal in kennis gestel word teen 11 Oktober 2019 en daar sal persoonlik kontak gemaak word met die wenner.

3. Meganika / Hoe om in te skryf

 • Om in aanmerking te kom vir die prys moet die individu die proses ten volle voltooi. Indien die volledige proses nie voltooi word nie, is die inskrywing ongeldig.
  • Om in te skryf, moet die deelnemer eerste die kompetisie-skakel volg voordat kaartjies aangekoop word.
  • Die inskrywingsvorm op die kompetisie-skakel moet volledig ingevul word.
  • ‘n Bevestiging sal per e-pos gestuur word wat ook die skakel sal insluit waar die vier kaartjies gekoop moet word. 
  • Sodra die kaartjies suksesvol aangekoop is, moet ‘n bewys van die kaartjieaankope gestuur word na navrae@aamt.co.za.
  • U kan soveel keer inskryf as wat u wil, maar vir elke inskrywing moet vier kaartjies aangekoop word. 
  • Inskrywings is slegs geldig indien die inskrywingsvorm op ‘n individu se naam voltooi word en nie op ‘n besigheid se naam nie. 

4. Algemeen

 • Die beoordelaars se beslissing is finaal en geen verdere korrespondensie sal daaroor gevoer word nie.
  • Die wenner sal persoonlik deur die organiseerder gekontak word. Indien die wenner nie binne 48 uur reageer nie, sal ‘n volgende wenner aangewys word en die oorspronklike wenner sal die prys verbeur.
  • Pryse wat nie binne 30 dae nadat dit gewen is opgeëis is nie, sal binne die diskresie van Pretoria FM hanteer word.
  • Geen direkteur of werknemer van Pretoria FM of hul naaste familie mag aan hierdie kompetisie deelneem nie.
  • Pretoria FM is geregtig om die bepalings en voorwaardes te wysig waar dit nodig geag word. 
  • Die wysigings kan die toevoeging of skrapping van enige bestaande en/of voorgestelde bepalings en voorwaardes van die kompetisie insluit.
  • Die voorgestelde wysigings kan voor die aanvangsdatum van die kompetisie en gedurende die veldtog gedoen word. Wysigings kan moontlik daartoe lei dat die kompetisietydperk verkort of verleng word soos nodig geag.
  • Dit is die verantwoordelikheid van die deelnemers/publiek om gereeld die webwerf (www.pretoriafm.co.za) waar die Bepalings en Voorwaardes beskikbaar gestel word na te gaan vir enige wysigings.
  • As die bepalings en voorwaardes van die kompetisie gewysig word, word sodanige wysigings onmiddellik van krag of op die datum soos deur die organiseerder bepaal.
  • Geen deelnemer aan die kompetisie sal enige eis teen die organiseerder hê weens enige wysiging van hierdie bepalings en voorwaardes, beëindiging of opskorting van die kompetisie in ooreenstemming met hierdie bepalings en voorwaardes nie.
  • Indien Pretoria FM om enige rede buite sy redelike beheer nie kan voortgaan met hierdie kompetisie nie, of as dit vereis word deur enige regulatoriese bepalings of toepaslike wetgewing, kan Pretoria FM die kompetisie sluit op voorwaarde dat:
   • Redelike kennisgewing vooraf aan alle persone wat deelgeneem het gegee word.
  • Alle deelnemers vrywaar die organiseerder van enige eis van welke aard ook al wat voortspruit uit en/of uit hul deelname op enige manier aan hierdie kompetisie (insluitend, as gevolg van enige handeling of versuim, of dit nou nalatig is of andersins deur die organiseerder).
  • Alle navrae rakende die kompetisie kan gerig word aan die volgende e-posadres: navrae@aamt.co.za.

5. Belangrike kennisgewing

Wees bedag op vals oproepe en sms-kennisgewings wat jou verwittig dat jy ‘n prys op Pretoria FM gewen het. 

Jy kan vals kennisgewings aan die volgende riglyne meet:

 • Jy sal nooit deur middel van ‘n sms in kennis gestel word dat jy ‘n wenner is nie. 
  • Tensy vooraf met jou gereël, sal verteenwoordigers van Pretoria FM jou nooit by jou werkplek of huis besoek om jou in kennis te stel dat jy ‘n kompetisie of ‘n prys gewen het nie.
  • Tensy anders gespesifiseer, is die enigste punt waar pryse afgehaal kan word by Pretoria FM se kliëntediens tydens kantoorure.
  • Indien enige persoon jou kontak en in kennis stel dat jy ‘n prys gewen het, maak seker dat jy wel aan sodanige kompetisie deelgeneem het.
  • Indien jy enigsins twyfel, vra die persoon se naam en skakel onmiddellik Pretoria FM se skakelbord by 012 543 0120 om die persoon se betrokkenheid by Pretoria FM te bevestig. 


Current track

Title

Artist