15:59:33 ---Day: 1
MD Greyling 14:00 – 16:00
LUISTER AANLYN:

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 29 JANUARIE 2017

Gelei deur Emeritus predikant Ds Abe Keyzer verbonde aan die NG Kerk, ons lees gedeeltes uit: Job 4 , 9 en 15.  Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 5  vraag en antwoord 12 tot 15 Ons luister na Lied 450 en die Ons Vader.

 

 

Laai af

OGGENDEREDIENS – 29 JANUARIE 2017

Die diens word gelei deur Ds Frans Marais verbonde aan die Geloofsbond van Hervormde Kerke gemeente Grootvlei. Ons lees uit Matt 6 vanaf vers 25,  Ons sing Ges 214 vers 1 – 3 / 529 vers 1 – 4 / 238 vers 1, 3 en 4 / 253 vers 1 en 2 / 519 vers 1 – 4 en Ps 28 vers 1, 2, 4 en 5 / 111 vers 1 en 4.

 

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 22 JANUARIE 2017

Gelei deur Emeritus Ds Abe Keyzer verbonde aan die Nederduitch Gereformeerde Kerk, ons lees gedeeltes uit : Jesaja 55 , Romeine 11 en Efesiërs 4, ons behandel die Heidelbergse kategismes Sondag 4  vraag en antwoord 9, ons luister na Lied 197 vers 1 en 2 en Lied 231 vers 1.

 

Laai af 

OGGENDEREDIENS – 22 JANUARIE 2017

Die diens word gelei deur Ds Olof van Rooyen van die AP Kerk Klerksdorp, Ons lees uit Eksodus 3 vers 1 – 14,  Ons sing Gesange  29 vers 1 – 3 / 20 vers 1 – 3 / Ges 241  asook Psalm 25 vers 3

 

Laai af