Gratis Slimfoon applikasie  
04:00:45 ---Day: 1
Karen Zeelie Deurnag: 00:00 – 05:00
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 30 MAART 2018

 • Gelei deur Ds Petrus Venter van die Geref Kerk Pretoria,
 • Ons lees Mattheus 27 vers 11 tot 31,
 • Ons Sing Psalm 73 vers 12

Laai af

OGGENDEREDIENS – 30 MAART 2018

 • Die diens word gelei deur Ds Cobus Van Niewenhuizen Ned Herv Kerk Hartebeeshoek
 • Ons lees Sefanja 3 vers 16, 17 en 20
 • Ons sing Lied 163 / 157 vers 1 en 2 / 454 vers 1 – 3 / 292 vers 1 en 2 / 207 vers 1 – 3

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 25 MAART 2018

 • Gelei deur Ds Nico Rautenbach van die AP Kerk Wes – Moot Pretoria
 • Ons lees Handelinge 10 vers 34 – 45 en 1 Johannes 2 vers 18 – 29
 • Ons behandel vraag en antwoord 31 en 32 in sondags afdeling 12 van die Heidelbergse Kategismes
 • Ons luister na Ges 25 vers 1 en 75 vers 1

Laai af

OGGENDEREDIENS – 25 MAART 2018

 • Die diens word gelei deur Ds Christiaan Jooste van die Geref Kerk Waterberg
 •  Ons lees 2 Petrus 1 vers 1 tot 11
 • Ons sing Psalm’s 75 vers 1 en 4 / 104 vers 19 en 20 / 86 vers 1 en 6 / 18 vers 1 en 20 / 33 vers 5 en 6

Laai af