01:41:47 ---Day: 1
Karen Zeelie Deurnag: 00:00 – 05:30
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 20 AUGUSTUS 2017

Dr Piet Boshoff Emeritus verbonde aan die Nederduitch Hervormde Kerk Vereeniging, lees uit : Eksodus 19  en die begin van Eksodus 20 en ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 34 vraag en antwoord 92 tot 95

Laai Af

OGGENDEREDIENS – 20 AUGUSTUS 2017

Ds Ben Smit van die Gereformeerde Kerk Meintjieskop lees uit Joshua 4 vers 5 tot 24.

Laai Af

AAND-ATELJEEDIENS – 13 AUGUSTUS 2017

Dr Piet Boshoff Emeritus verbonde aan die Nederduitch Hervormde Kerk Vereeniging lees uit : Romeine 6 van vers 1; Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 33 vraag en antwoord 88 tot 91

Laai Af

OGGENDEREDIENS – 13 AUGUSTUS 2017

EMERITUS DS THEO DANZFUSS NG KERK WITFIELD, LEES UIT : LUKAS 23 VERS 32 TOT 43 EN DIE PARALELLE SKRIFLESING UIT MATTHEUS 27  VAN VERS 38

Laai Af