19:01:54 ---Day: 1
Pienaar Lochner 19:00 – 22:00
LUISTER AANLYN:

Sondageredienste

OGGENDEREDIENS – 25 DESEMBER 2016 – KERSDAG

 Die diens word gelei deur Ds. Danie Booyens van die Geref Kerk Koster, hy lees uit Joh 15 v 1 – 10. Ons sing Ps 18 v 1 / Ps 32 v 3 / Ps 118 v 2 en Ps 100 v 1 – 4

 

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 18 DESEMBER 2016

Die aanddiens word gelei deur Ds Joseph Steyn van die Ned Herv Kerk Klerksdorp. Ons lees uit Mat 18 vers 21 – 35, Ons behandel die Heidelbergse Kategismus Sondags Afd 51 vraag en antw 126. Ons luister na Lied 219 vers 1 en 3 asook Lied 563 vers 1 – 4

Laai af

OGGENDEREDIENS – 18 DESEMBER 2016 (Sondag 51)

Die diens word gelei deur Ds Dirk v Rooyen verbonde aan die “Geloofsbond van Hervormde gemeentes, Herv Kerk Rustenburg. Hy lees uit Jes 7 vers 10 – 14 en Ef 1 vers 3 – 14. Ons sing Ges 358 vers 1 – 3 / 198 vers 1 – 3 / 265 vers 1 en 2 / 353 vers 1 en 3 / 348 vers 1 – 3

Laai af 

AAND-ATELJEEDIENS – 11 DESEMBER 2016

Die diens word gelei deur Ds Joseph Steyn van die Nederduits  Herv Kerk Klerksdorp, Hy lees Joh 6 vers 25 – 27, Ons behandel die Heidelbergse Kategismus Sondags afd 50 vraag en antw 125, Ons luister na Ps 146 vers 1 en 8 asook lied 516.

Laai af