01:34:39 ---Day: 1
Karen Zeelie Deurnag: 00:00 – 05:30
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 3 SEPTEMBER2017

Dr Sampie Van Vuuren Emeritus verbonde aan die Nederduitch Gereformeerde Kerk, lees uit Levitikus 24 vers 10 tot 23. Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 36 vraag en antwoord 99 tot 100

Laai Af

OGGENDEREDIENS – 3 SEPTEMBER 2017

DS PETRUS VAN RENSBURG APK DENDRON LEES UIT : 1 KOR 12 VAN VERS 12

Laai Af

AAND-ATELJEEDIENS – 27 AUGUSTUS 2017

Die dien word gelei deur Dr Piet Boshoff, Emeritus Predikant verbonde aan die Ned Herv Kerk Vereeniging, Ons lees uit: Jesaja 49 vanaf vers 14, Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 35 vraag en antwoord 96 tot 98,  Ons luister na Liedboek 171

Laai af

OGGENDEREDIENS – 27 AUGUSTUS 2017

Die diens word gelei deur Ds Kobus Celliers Ned Herv Kerk Brits, Daar word gelees uit Psalm 13,  Ons sing Gesange: 200 vers 1 en 2 / 292 vers 1 / 519 vers 1 – 4 / Psalm 130 vers 1

Laai af