Gratis Slimfoon applikasie  
04:05:01 ---Day: 1
Karen Zeelie Deurnag: 00:00 – 05:00
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 8 APRIL 2018

 • Gelei deur Ds Abe Keyzer verbonde aan die NG Kerk.
 • Ons lees uit Mattheus 1 vers 18 – 23 en Hebriërs 7 vers 26 en 27,
 • Ons behandel vraag en antwoord 35 en 36 in sondags afdeling 14 van die Heidelbergse Kategismes,
 • Ons luister na die Lied Boek van die kerk Lied 208 en lied 188

Laai af

OGGENDEREDIENS – 8 APRIL 2018

 • Die diens word gelei deur Ds Adriaan Swart van die AP Kerk Sanddrift,
 • Ons lees Mattheus 28 vers 1 tot 10,
 • Ons sing Gesange 42 vers 1 en 3 / 66 vers 1 / 71 vers 1 / 208 vers 1 en 3 / 203 vers 1 – 3

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 1 APRIL 2018

 • Gelei deur Ds Abe Keyzer verbonde aan die Ned Geref Kerk,
 • Ons lees uit Johannes 1  vers 14, Hebriërs en 1 Petrus 1 vers 18 – 19,
 • Ons behandel vraag en antwoord 33 en 34 in sondags afdeling 13 van die Heidelbergse Kategismes,
 • Ons luister na Psalm 146 vers 1,2 en 6 en uit die Lied Boek van die kerk Lied 167 vers 1 en 2.

Laai af

OGGENDEREDIENS – 01 APRIL 2018

 • Die diens word gelei deur Ds André Thomas Ned Herv Kerk Oos-Moot
 • Ons lees Johannes 12 vers 12 – 19
 • Ons sing Gesange 158 vers 2 / 370 vers 1 en 2 / 525 vers 3 / 393 vers 2 / 370 vers 5  en Psalm 25 vers 2

Laai af