04:40:36 ---Day: 1
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 2 JULIE 2017

Gelei deur Ds Nico Rautenbach  verbonde aan die Afrikaanse Protestantse Kerk; Ons lees uit: Genesis 17 vers 1 tot 14 en Galasiërs 3 vers 22 tot 29, Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 27 vraag en antwoord 72 tot 74, Ons luister na Psalms 48 vers 1 en Lied 556 vers 1

Laai af

OGGENDEREDIENS – 2 JULIE 2017

Die diens word gelei deur Ds Marius Kramer Ned Herv Kerk Krugersdorp Oos, Ons lees uit Esra 1 vers 1 tot 4 en Esra 4 tot vers 24, asook Hagai 1 vers 1 tot 8, ons sing Gesange 514 vers 1 en 2 / 164 vers 1 en 2 / 478 vers 1 en 3 / Vonk Liedboek 243 vers 1 en 2 / 38 vers 1 en 3

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 25 JUNIE 2017

Gelei deur Ds Christiaan Jooste Gereformeerde Kerk Nylstroom, Ons lees uit : Eksodus 19 van vers 7, Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 26 vraag en antwoord 69 tot 71, Ons luister na Psalms 105 vers 5 /128 vers 4

Laai af

OGGENDEREDIENS – 25 JUNIE 2017

Die diens word gelei deur Ds Gustav Opperman van die Gereformeerde Kerk Matlabas, Ons lees uit Johannes 3 en Johannes 13, Ons sing Psalms 66 vers 6 en 7 / 100 vers 1 en 2 – 3 en 4 / 119 vers 25 en 26

Laai af