19:03:34 ---Day: 1
Pienaar Lochner 19:00 – 22:00
LUISTER AANLYN:

Sondageredienste

OGGENDEREDIENS – 1 JANUARIE 2017 (NUWEJAARS BOODSKAP)

Die diens word gelui deur emerituspredikant Ds Theo Danzfuss, verbonde aan die NG Kerk. Ons lees uit Matt 6 vers 25 – 34. Ons sing Lied 450 / Lied 245 en Lied 280

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 31 DESEMBER 2016 (OUJAAR MIDDERNAG DIENS)

Die diens word gelei deur Ds Ben Fourie van die Geref Kerk Kameeldrift – Oos, ons lees uit Jes 28 vers 23 – 29, ons luister na Ps 100 vers 1 – 4 / Onse Vader Skrifberyming 10-2

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 1 JANUARIE 2017

Ds Abe Keyzer, verbonde aan die NG Kerk lees uit Rom 14 vers 7 en 8,  ons behandel die Heidelbergse kategismes Sondags afd. 1 vraag en antw 1. Ons luister na Ps 100 vers 1, 3 en 4 / lied 563 vers 1 tot 4

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 25 DESEMBER 2016

Die aanddiens word gelei deur Ds Joseph Steyn vd Ned Herv Kerk Klerksdorp, Hy lees uit Matt 6 v 9 – 13, Ons behandel die Heidelbergse Kategismus Sondags Afd 52, vraag en antw 127 / 128 / 129.  Ons luister na Lied 358 en 367 uit die bundel “Prys Hom, die Hemelvors voorgedra deur NGK Overkruin.

Laai af