15:54:09 ---Day: 1
MD Greyling 14:00 – 16:00
LUISTER AANLYN:

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 12 MAART 2017

Gelei deur Ds Nico Rautenbach  van die Afrikaanse Protestanse Kerk Wes-Moot Pretoria, Ons lees uit: Mattheus 1 vers 18 tot 23 / Handelinge 4 vers 1 tot 13 / Hebriërs 7 vers 24 tot 28 Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 11  vraag en antwoord 29. Ons luister na Psalm 150 vers 1 / LB 308, Ges 128 vers 1 en 5  in die APK Bundel.

Laai af

OGGENDEREDIENS – 12 MAART 2017

Die diens word gelei deur Ds Steve Oxton van die Nederduits Hervormde Kerk Silverton. Ons lees uit Markus 9 vers 30 tot 37, Ons sing Gesange 163 / 212 vers 1 en 2 / 251 vers 1 en 2 /525 vers 1 / 514 vers 1 en 2 / 276 vers 1 en 2 en Gesang 314

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 5 MAART 2017

Gelei deur Ds Nico Rautenbach van die Afrikaanse Protestanse Kerk Wes-Moot Pretoria. Ons lees uit: Job 1 vers 1 tot 12 en Job 42 vers  10 tot 17, Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 10  vraag en antwoord 27 en 28, Ons luister na Psalm 118 vers 1 en Ges 295 vers 1  (uit die apk bundel)

Laai af

OGGENDEREDIENS – 5 MAART 2017

Die diens word gelei deur Ds Johan Nel van die Gereformeerde Kerk Akasia Ons lees uit Efesiërs 1 Ons sing Psalms 146 vers 1 en 8 / 130 vers 2 / 89 vers 1 en 2 / 100 vers 1, 2, 3 en 4 asook skrifberyming 12/13 vers 1 en 2

Laai af