01:33:31 ---Day: 1
Karen Zeelie Deurnag: 00:00 – 05:30
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 17 SEPTEMBER2017

Gelei deur Dr Sampie Van Vuuren Emeritus verbonde aan die Nederduitch Gereformeerde Kerk; ons lees uit Deut 5 vers 12 – 15 en Hebriërs 4 vers 7 – 11; ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 38 vraag en antwoord 103; ons luister na Liedboek 184 vers 1, 3 en 4 / Psalm 119 vers 1 en 4

Laai af

OGGENDEREDIENS – 17 SEPTEMBER 2017

Die Erediens word gelei deur Ds Cassie Aucamp van die Gereformeerde Kerk Bergsig / Andeon Gemeente. Hierdie Ere diens was op uitnodiging van die Leeupoort Boere Musiekgilde se 10 jarige herdenking op Leeupoort Vakansie Dorp gehou; ons Lees uit Fillipense 4 vanaf vers 4; Ons sing Psalms 8 vers 1 en 7 / 119 vers 39 en 63 / 93 vers 1 en 4 / 100 vers 1 en 4

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 10 SEPTEMBER2017

Dr Sampie Van Vuuren Emeritus verbonde aan die Nederduitch Gereformeerde Kerk lees uit : Mattheus 5 vers 34 en 36 / Jakobus 5 vers 12 en Openbaring 21 vers 26 en 27; Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 37 vraag en antwoord 101 en 102

Laai Af

OGGENDEREDIENS – 10 SEPTEMBER 2017

Dr Jan Botha van die Nederduitch Gereformeerde Kerk Moot-Vallei, lees uit Genesis 24 van vers 1

Laai Af