16:00:31 ---Day: 1
Sarina Frauenstein Klankkoerant – Aanduitgawe 16:00 – 18:45
LUISTER AANLYN:

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 26 MAART 2017

Die diens word gelei deur Ds Nico Rautenbach van die AP Kerk Wes-Moot Pretoria, ons lees uit: Johannes 1 vers 1 tot 12 en Johannes 3 vers 1 tot 18 Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 13 vraag en antwoord 33 en 34 Ons luister na Psalm 150 vers 1  /   Ges  33  vers 1

Laai af

OGGENDEREDIENS – 26 MAART 2017

Die diens word gelei deur Ds Koos Nel Ned Geref Kerk Haakdoorn  (Pta ) Ons lees uit Spreuke 22 vers 1 tot 11, ons sing Liedboek 205 vers 1 en 2 / Lb 171 Heiig Heilig Heilig / Lb 266 Ons Vader /  die oorwinnings lied

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 19 MAART 2017

Gelei deur Ds Nico Rautenbach  van die AP Kerk Wes-Moot Pretoria Ons lees uit : Handelinge 10 vers 34 tot 45 en 1 Johannes 2 vers 18 tot 29. Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 12  vraag en antwoord 31 en 32, Ons luister na Psalm 146 vers 1  /   Ges  190  vers 1

Laai af

OGGENDEREDIENS – 19 MAART 2017

Die diens word gelei deur Ds Wimpie Burger van die Afrikaanse Protestantse Kerk Krugersdorp, ons lees uit Nahum 1 vanaf vers 1. Ons sing Gesange  69 vers 1 en 3 / 82 vers 1 tot 3 / 380 vers 1 en 2 en Psalm 68 vers 1 en 9

Laai af