04:42:05 ---Day: 1
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 16 JULIE 2017

Gelei deur Ds Nico Rautenbach  verbonde aan die AP Kerk Wes-Moot Pretoria, Ons lees uit Johannes 6 vers  26 – 59 / Lukas 22 vers 7 – 20 en 1 Korinthiërs 11 vers 20 – 29, Ons behandel die Heidelbergse Kategismes: Sondag 29 vraag en antwoord 78 en 79, Ons luister na Psalms 84 vers 1 en 6 / Gesang 190

Laai af

OGGENDEREDIENS – 16 JULIE 2017

Die diens word gelei deur Dr Tertius Erasmus van die NG Kerk Bronkhorstspruit, Daar word gelees uit Joh 3 vers 16 / gedeeltes uit Jakobus 3 / Miga 7 vers 18 / 1 Tes 4 vers 13 tot 18; Ons sing Die Nuwe Jerusalem / Abba Vader / Flam 120 Hy is die Heer en uit LB 421

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 9 JULIE 2017

Gelei deur Ds Nico Rautenbach  verbonde aan die AP Kerk; Ons lees uit : Johannes 6 vers 38 tot 56 en 1 Korinthiërs 11 vers 23 tot 29;  Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 28 vraag en antwoord 75 tot 77; Ons luister na Psalms 48 vers 1 en Lied 556 vers 1

Laai af

OGGENDEREDIENS – 9 JULIE 2017

Die diens word gelei deur Ds Quintin Campbell van die AP Kerk Fonteine Springs; Ons lees uit 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 12; Ons sing Gesang 84 vers 11 en Psalms 100 vers 1 en 4 / 130 vers 1 en 2 / 146 vers 1 en 8

Laai af