Gratis Slimfoon applikasie  
17:59:21 ---Day: 1
Sarina Frauenstein en Esmarie Yssel Klankkoerant – Aanduitgawe 16:00 – 18:45
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 19 NOVEMBER 2017

Gelei deur Ds Nico Rautenbach van die AP Kerk Wes – Moot, hy lees uit Mattheus 6 / Johannes 17 en 2 Kor 3, Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 47 vraag en antwoord 122, Ons luister na Psalm 111 vers 1 en die Onsevader.

Laai af

OGGENDEREDIENS – 19 NOVEMBER 2017

Die diens word voorgehou deur Ds Peet Esterhuizen Nerd Herv Kerk Wonderboom; Ons Lees uit 1 Petrus 2 vers 1 – 10; Ons sing Gesang 205 vers 1 en 2 / 239 vers 1 / 599 vers 1 en 3 / 292 vers 1 asook uit die Vonkbundel lied 180 vers 1 en 4

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 12 NOVEMBER 2017

Gelei deur Ds Nico Rautenbach van die AP Kerk Wes – Moot; Ons lees uit Lukas 11 vers 1 – 4 en Johannes 1 vers 1 – 12; Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 45 vraag en antwoord 120 en 121; Ons luister na Ges 188  (Kom dank nou almal God) en Die Onse Vader

Laai af

OGGENDEREDIENS – 12 NOVEMBER 2017

Die diens word gehou deur Ds Henk Stavast van die Geref Kerk Totiusdal, Ons Lees uit 2 Samuel 6, Ons sing Psalms 19 vers 6 / 42 vers 1 en 5 / 105 vers 1 en 2  en 138 vers 1 en 3

Laai af