19:02:28 ---Day: 1
Pienaar Lochner 19:00 – 22:00
LUISTER AANLYN:

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 15 JANUARIE 2017

Die aanddiens word gelei deur Emeritus Predikant Ds Abe Keyzer verbonde aan die NG Kerk. Ons lees uit: Matt 22 vers 34 – 40. Ons behandel die Heidelbergse kategismes Sondag 3 vraag en antwoord 3 – 8. Ons luister na Ps 146 vers 1,2 en 6 en Lied 563 vers 1 en 2.

 

Laai af 

OGGENDEREDIENS – 15 JANUARIE 2017

Die diens word gelei deur Ds Jan Kramer van die Hervormde Kerk Elsburg. Ons lees uit Lukas 2 vers 41 – 52.  Ons sing Gesange  199  vers 1 – 3 / 241 vers 1, 2 / 260 vers 11 / 524 vers 1 – 3 / 451 vers 1 – 3

 

Laai af 

AAND-ATELJEEDIENS – 8 JANUARIE 2017

Die aanddiens word gelei deur emeritus predikant Ds Abe Keyzer verbonde aan die NG Kerk, Ons lees uit 1 Joh 1 vers 8 – 10, Ons behandel Die Heidelbergse Kategismes Sondags afd vraag 2 en antw 2. Ons luister na Ps 111 vers 1,2 en 4 / Lied 508 vers 1 en 2.

Laai af

OGGENDEREDIENS – 8 JANUARIE 2017

Die diens word gelei deur Ds Christiaan Jooste van die Geref Kerk Waterberg, Ons lees Matt 5 vers 13 – 16, Ons sing Ps 42 vers 1 en 7 / Ps 89 vers 1 en 6 / Ps 107 vers 1 en 118 vers 2

Laai af