05:34:10 ---Day: 1
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Sondageredienste

AAND-ATELJEEDIENS – 21 MEI 2017

Gelei deur Ds Frikkie Snyman verbonde aan die NG Kerk, ons lees uit Psalm 122, Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 21 vraag en antwoord 54 , 55 en 56; ons luister na Lied Boek 280 vers 1 en 2 / 508

Laai af

OGGENDEREDIENS – 21 MEI 2017

Die diens word gelei deur Ds Koos Nel van die NG Kerk Haakdoring, ons lees uit Spreuke 20 vers 24 tot 30, ons sing  Lied 417 vers  1 en 2 / 562 vers 1 , 3 en 4 / Psalm 25 vers 2 en 4

Laai af

AAND-ATELJEEDIENS – 14 MEI 2017

Gelei deur Ds Frikkie Snyman verbonde aan die Nederduitch Gereformeerde Kerk, ons lees uit Johannes 16 vers 5 tot 15, Ons behandel die Heidelbergse Kategismes Sondag 20 vraag en antwoord 53, ons luister na Lied Boek 434 vers 1 en 2 / 281

Laai af

OGGENDEREDIENS – 14 MEI 2017

Die diens word gelei deur Ds Wynand Van Zyl van die Afrikaanse Protestantse Kerk Verwoerdburg, Ons lees uit Joël 3 vers 1 tot 3 en 9 tot 17 asook Openbaring 16 vers 15 en 16,  Ons sing Gesange  43 vers 1 en 4 / 84 vers 5 en 10 / 273 vers 1 en 4 / Psalm 25 vers 2 en 5

Laai af