Sê jou sê

Het jy ’n paar minute om deel te neem aan Pretoria FM se peiling om jou stem te laat hoor oor ons programme?

Create your own user feedback survey

Hierdie vraelys kan ook direk ingevul word via die onderstaande webskakel:

https://www.surveymonkey.com/r/LVZMZXKCurrent track

Title

Artist