15:59:31 ---Day: 1
MD Greyling 14:00 – 16:00
LUISTER AANLYN:

Landbouradio

LANDBOUNUUS – 20 FEBRUARIE 2017

Mark Edge, Monsanto se Direkteur van Samewerking vir Ontwikkelende lande gesels oor WEMA en BT Mielies vir kleinboere; Johan Potgieter, 0614556981 van Agri Technovation praat oor die verskil tussen grondchemiese ontledings en grondklassifikasie; Chris Smit, 0836312306 LNR Infruitech Nietvoorbij op Stellenbosch Kultivar ontwikkeling van steenvrugte; Suzanne Oosthuizen 0828321604 Eienaarbestuurder van Nufarmer en Undercoverfarming gee info oor hulle konferensie by die WNNR op 7 en 8 Maart en die verskillende sprekers.

Laai af

LANDBOUNUUS – 17 FEBRUARIE 2017

Dr Trudie Prinsloo, 0825601359 Besturende Direkteur van Legal Vet Services lewer ‘n verdere bespreking oor die Dieresiektewet sowel as aanmeldbare siektes; Nelia Richter, 0214062292 Ass-Red. van Landbouweekblad gee besonderhede oor die volgende uitgawe; 0129412050 Hoof van info by SAGIS praat oor Graanmarkte: 1) Produsentelewerings, 2) In- en uitvoere, 3) Gewaspryse;  Maryna Theron, 0861101828 van die LWO gesels oor prosedures wat gevolg word by die KVBA; Johan Pretorius, 0123338205 Sekretaris van SANPO bespreek administratiewe aangeleenthede en wys op belangrike byeenkomste wat voorlê.

Laai af 

LANDBOUNUUS – 16 FEBRUARIE 2017

Dr Paul Lubout, 0716425219 Best Dir van Wildlife Stud Services gesels oor die nuwe Wildtelersjoernaal sowel as oor veilingnuus; Craig Shepstone, 0833051380 van Wildlife Nutrition Services watter faktore moet in ag geneem word tydens die skuif van wild en die voeding wat daarmee gepaard gaan? Hennie van der Walt, www.wildenjag.tv  Hoofredakteur van die Wild- en Jagtydskrif (ateljeegas) gee ons ook sy indrukke oor die Piet du Toit-veiling en die pryse wat daar behaal is. Hy verwys ook na die Maart-uitgawe van hul tydskrif, met die fokus op Namibië; Sakkie Ngrini, Onafhanklike Weerkundige, 0123356794 gee die weervooruitsigte vir die komende paar dae.

Laai af

LANDBOUNUUS – 15 FEBRUARIE 2017

Gawie van Heerden, 0823213233 Bemarkingsdirekteur van Konsortium Merino’s gesels oor vleis – en wolrasse en genetiese verbetering van teelramme; Deon Vlok, 0273411081 boer met Damaras tussen Brandvlei en Calvinia op die plaas Rietmanspoort in die Hantam, hy vertel hy boer al met Damaras sedert 1975. Dis ‘n geharde ras met baie goeie moedereienskappe; Pierrie Vlok, ‘n Bekende in die skaapwêreld praat oor goeie voervloeibeplanning vir ‘n skaapboerdery; Tollie Jordaan, boer met Kalahari Reds op die plaas Grootvlakte in die Swaershoek-omgewing in die Oos-Kaap.

Laai af