• In vandag se program: Die landbou-organisasie, Agri SA het tydens ‘n mondelinge voorlegging aan die Grondwethersieningskomitee by die Parlement ook hulle redes verstrek waarom hulle teen enige wysiging van artikel 25 van die Grondwet gekant is. Die Hoof van Grond by dié organisasie se Sentrum van Uitnemendheid, Annelize Crosby sluit by ons aan.
  • Later in die program: Daar het in die verlede ‘n al hoe groter behoefte ontstaan vir boere in die Suide van die land om ook NAMPO se tentoonstelling by te woon, en so is NAMPO Kaap in 2018 gebore. Om vir ons terugvoer te gee oor Agri Overberg NAMPO Kaap se suksesvolle eerste uitstalling by Bredasdorppark, gesels ons met die Hooforganiseerder, Toit Wessels .
  • En ons sluit af met die jongste vleispryse saam met Pieter Cornelius van AMT

Laai Af