Sondagerediens

Page: 7

Dr Tertius Erasmus van die NG Kerk Bonkhorstspruit behandel verse uit Psalm 119 / 2 Kor 5 en Markus 6,9 en 12 Ons luister na Lied 477 / 519 / 513 en uit die Flam bundel Ek wil U sien Heer

Diens word gelei deur Ds Pieter Le Roux van die Geref Kerk Wonderboompoort Ons lees uit Genesis 1 vanaf vers 26 tot Gen 2 vers 3 Ons luister na Psalms 33 vers 1 en 11 / 8 vers 1, 3 en 4

Die diens word gelei deur Ds Wynand Van Zyl van die AP Kerk Verwoerdburg Ons lees uit Genesis 46 vers 1 – 34 asook Genesis 48 vers 8 en 9 Ons Luister na Psalm 150 vers 1 en 3 / Psalm 130 vers 1 en 3 / Ges 105 vers 1 – 3

Gelei deur Ds Pieter Le Roux van die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort Ons lees uit Romeine 3 vers 9 – 24 en behandel Heidelbergse Kategismes Son 2 vraag en antwoord 3, 4 en 5 Ons luister na Psalms 9 vers 1 en 10 / 139 vers 1 en 12

Die diens word gelei deur Ds Lammert Van Rooyen verbonde aan die Ned Herv Kerk Ons lees uit Mattheus 28 vers 10 – 20 Ons Luister na Ges 164 / Ges 510 asook Lied 281 vers 1 tot 3

Gelei deur Ds Ds Pieter Le Roux van die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort. Ons lees uit Romeine 14 vers 1 tot 11 en behandel Heidelbergse kategismes Sondag 1 vraag en antwoord 1 en 2; Ons luister na Psalms 23 vers 1 en 3 / 16 vers 1 en 4

Die diens word gelei deur Ds Cassie Aucamp van die Gerefomeerde Kerk Andeon / Bergsig; Ons lees uit Genesis 32 vers 17 tot 31; Ons Luister na ‘n verwerking van Romeine 11 as Loflied / Psalms 116 vers 7 en 10 / 91 vers 1 en 6 / 128 vers 1 en 4


Current track

Title

Artist