Sondagerediens

Page: 2

Die diens word gelei deur  Ds Koos Nel van die Nederduitch Gereformeerde Kerk Haakdoorn; ons lees Johannes 2 vers 1 tot 11 en Johannes 20 vers 19 tot 23; ons sing uit die liedboek, lied 421 vers 1 tot 3 / 480 vers 1 tot 3 / 525 vers 1 en 3

Ds Pieter Le Roux van die Gereformeerde Kerk Wonderboom – Poort lees uit Efesiërs 1 vers 3 tot 23, Sondag 19 van die Heidelbergse Kategismes vraag en antwoord 50 tot 52 word behandel; Ons sing Psalms 47 vers 1 en 4 en Psalm 103 vers 9 en 11

Die diens word gelei deur  Ds Olof van Rooyen AP Kerk Ventersdorp ons lees Amos 7 vers 1 tot 9 en gedeeltes uit Amos 8; Ons sing Ges 69 vers 1 en 3 / 241 vers 1 tot 3 / 93 vers 1 / 295 vers 1 en 4 asook Psalm 119 vers 1 , […]

Ds Pieter Le Roux van die Gereformeerde Kerk Wonderboom – Poort lees uit Handelinge 1 vers 1 tot 14, Sondag 18 van die Heidelbergse Kategismes vraag en antwoord 46 tot 49 word behandel; Ons sing Psalms 2 vers 1 en 6 en Psalm 47 vers 1 en 4

Die diens word gelei deur Ds Leon Geel (jnr) van die Midstream Familie Kerk ons lees 2 Kor 5 vers 11 tot 21; Ons sing Ges 409 vers 1 tot 3 / 239 vers 1 tot 4 /415 vers 1 tot 2 / 531 vers 1 tot 2

Emeritus Ds Gert Olivier verbonde aan die Nederduitch Gereformeerde Kerk Crosby, ons lees uit 1 Kor 15 vers 1 tot 22 en 1 Tes 4 vers 13 en 14; Sondag 17 van die Heidelbergse Kategismes vraag en antwoord 45 word behandel; Ons luister na O’ Christus, ons verlange en die Heer, die Heer het opgestaan

Die diens word gelei deur  Dr Gerhard Meijer Gereformeerde Kerk Oos-Moot en hy lees uit Johannes 19 vanaf vers 38 tot Johannes 20 vers 10

Emeritus Ds Gert Olivier verbonde aan die NG Kerk Crosby ons lees uit Johannes 19 vers 17 tot 40 en Romeine 6 vers 1 tot 6, Sondag 16 van die Heidelbergse Kategismes vraag en antwoord 40 tot 44 word behandel, Ons luister na Aanskou die Heiland, sien die Kruis en O’ Christus, ons verlange

Die diens word gelei deur Emeritus Dr Hennie Botes verbonde aan die Ned Herv Kerk; Ons lees uit Markus 15 vers 21 tot 41; Ons sing Psalm 42 vers 1 en 7 / Gesange 399 vers 1, 3 en 5 / 280 vers 1 tot 3

Die diens word gelei deur Dr André Botma lid van die Geloofsbond van Herv Gemeentes – Hervormde Kerk Tuine, ons lees Johannes 6 vanaf vers 22; Ons sing Gesange 212 vers 1 tot 3 /265 vers 1 en 2 / 163 vers 1 / 273 vers 1 en 4 / Psalm 119 vers 1 en […]


Current track

Title

Artist