Sondagerediens

Page: 2

Gelei deur Ds Pieter Le Roux van die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort Ons lees uit Romeine 3 vers 9 – 24 en behandel Heidelbergse Kategismes Son 2 vraag en antwoord 3, 4 en 5 Ons luister na Psalms 9 vers 1 en 10 / 139 vers 1 en 12

Die diens word gelei deur Ds Lammert Van Rooyen verbonde aan die Ned Herv Kerk Ons lees uit Mattheus 28 vers 10 – 20 Ons Luister na Ges 164 / Ges 510 asook Lied 281 vers 1 tot 3

Gelei deur Ds Ds Pieter Le Roux van die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort. Ons lees uit Romeine 14 vers 1 tot 11 en behandel Heidelbergse kategismes Sondag 1 vraag en antwoord 1 en 2; Ons luister na Psalms 23 vers 1 en 3 / 16 vers 1 en 4

Die diens word gelei deur Ds Cassie Aucamp van die Gerefomeerde Kerk Andeon / Bergsig; Ons lees uit Genesis 32 vers 17 tot 31; Ons Luister na ‘n verwerking van Romeine 11 as Loflied / Psalms 116 vers 7 en 10 / 91 vers 1 en 6 / 128 vers 1 en 4


Current track

Title

Artist