Sondagerediens

Dr Barry Van Wyk van die Nederduitch Hervormde Kerk Waterberg lees uit  Romeine 4 vers 13 tot 16, hy behandel sodags afdeling 7 vraag en antwoord 20 tot 23 van die Heidelbergse Kategismes. Begeleidings musiek vrygestel deur die Bybel Media word gebruik van Liedboek Gesang 256 vers 1 en 2 / 190  vers 1

Ds Cobus van Niewenhuizen van die Nederduitch Hervormde Kerk Hartebeeshoek lees uit Markus 10 vers 13 tot 16, Ons luister na Gesange 516 / 454 vers 3 / 348 vers 1 en 3 / 292 / en uit die Flam bundel lied 361 / Lied 87 / en Jerusalem

Dr Barry Van Wyk van die Nederduitch Hervormde Kerk Waterberg lees uit Romeine 1 vers 13 tot 17 en behandel sodags afdeling 6 vraag en antwoord 16 tot 19 van die Heidelbergse Kategismes Begeleidings musiek vrygestel deur die Bybel Media word gebruik van die Lina Spies beryming van Psalm 130 vers 2 en Liedboek Gesang […]

Ds Pieter Le Roux van die Gereformeerde Kerk Wonderboompoort lees uit Markus 1 vers 9 tot 20 Ons luister na Psalms 147 vers 1, 2 en17 / 130 vers 3 en 4 / 86 vers 1 en 8 / 107 vers 1 en 9 / en Die Onsevader.

Dr Barry Van Wyk van die Nederduitch Hervormde Kerk Waterberg lees uit  2 Kor 5 vers 14 tot 21 en behandel sodags afdeling 5 vraag en antwoord 12 tot 15 van die Heidelbergse Kategismes/ Begeleidings musiek vrygestel deur die Bybel Media word gebruik van Psalm 9 vers 1 en Liedboek Gesang 239 vers 2

Ds Dirk Van Rooyen verbonde aan die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes, Hervormde Kerk Rustenburg lees uit Mattheus 15 vers 10 tot 20 en Jakobus 3 vers1 tot 12/ Ons luister na Gesange 542 / 231 vers 3 / 531 vers 1 en 2 / 489 vers 2 en Ges 239 vers 1 en 3

Diens gelei deur Ds Pieter Le Roux van die Geref Kerk Wonderboompoort Ons lees uit Numerie 14 vanaf vers 1 Ons luister na Psalms 9 vers 1 en 10 / 48 vers 1 en 5

Dr Tertius Erasmus van die NG Kerk Bonkhorstspruit behandel verse uit Psalm 119 / 2 Kor 5 en Markus 6,9 en 12 Ons luister na Lied 477 / 519 / 513 en uit die Flam bundel Ek wil U sien Heer

Diens word gelei deur Ds Pieter Le Roux van die Geref Kerk Wonderboompoort Ons lees uit Genesis 1 vanaf vers 26 tot Gen 2 vers 3 Ons luister na Psalms 33 vers 1 en 11 / 8 vers 1, 3 en 4

Die diens word gelei deur Ds Wynand Van Zyl van die AP Kerk Verwoerdburg Ons lees uit Genesis 46 vers 1 – 34 asook Genesis 48 vers 8 en 9 Ons Luister na Psalm 150 vers 1 en 3 / Psalm 130 vers 1 en 3 / Ges 105 vers 1 – 3


Current track

Title

Artist