Webgrepe

Page: 6

Ds Wynand van Zyl van die Afrikaanse Protestantse Kerk Verwoerdburg lees uit Markus 12 vers 28 tot 34

Elsje gesels met Gerhard Bekker van FICS

Sarina en ‘n span kundiges gesels oor nuusgebeure en aktuele sake van die dag

Ds. Innes Benade Nederduitsch Hervormde Kerk Outshoorn –

Ds Leon Lubbe van die Afrikaanse Protestantse Kerk lees uit Handelinge 2 vers 37 tot 47

Dr Christo Pretorius verbonde aan die Nederduitch Hervormde Kerk lees uit Romeine 1 vers 8 tot 32,  Sondag 23 van die Heidelbergse Kategismes word behandel; Ons sing Gesang 222 vers 1 en 4 / 294 / Prys die Here loof en prys Hom / Psalms 51 vers 1 en 2 / Ps 32

Die diens word gelei deur Ds Wynand van Zyl van die Afrikaanse  Protestanse Kerk Verwoerdburg; Ons lees Genesis 12 vers 1 tot 20; Ons sing  Psalm 84 vers 1 en 6 / Gesang 57 vers 1, 4 en 5 / Gesang 87 vers 1 en 2 / Gesang 114 vers 1 en 2 / Gesang […]

Dr Gerhard Meijer gee die uitleg van die volgende gedeeltes 2 Tes 2 vers 11 en 1 Joh 4 vers 6

Klimaatsverandering (2) – Dr Stoffel Fourie; Gevolge van uitsterf van insekte – Prof Erik Holm; Monkey puzzelboom – Prof Braam Van Wyk; Ysbere – Ulrich Uberprieler

DIE OPROER TEEN PAULUS IN EFESE: In Handelinge 19:21-40 word vertel dat daar ’n oproer in Efese uitgebreek het oor Paulus se teenwoordigheid en werk in die stad. ’n Argeologiese ontdekking maak die rede vir die oproer meer verstaanbaar. Op 21 Julie 356 v.C. het Herostratus die tempel van Artemis in Efese aan die brand […]


Current track

Title

Artist