Bybelse Argeologie

Inligting volg

DIE OPROER TEEN PAULUS IN EFESE: In Handelinge 19:21-40 word vertel dat daar ’n oproer in Efese uitgebreek het oor Paulus se teenwoordigheid en werk in die stad. ’n Argeologiese ontdekking maak die rede vir die oproer meer verstaanbaar. Op 21 Julie 356 v.C. het Herostratus die tempel van Artemis in Efese aan die brand […]

BIER MET GIS VAN VYFDUISEND JAAR OUD GEBROU:Wetenskaplikes aan drie Israelse universiteite het dit reggekry om met gis van vyfduisend jaar oud wat in ’n kruik gekry is bier te brou. Dié deurbraak bied ’n aanduiding van hoe bier geduremde die Bronstyd gesmaak het soos wat die Filistyne, Kanaäniete, Egiptenare en die inwoners van Mesopotamië […]

DIE STEMPEL VAN MATTANJA:’n Hebreeuse stempel wat tydens opgrawings in die ou Stad van Dawid gevind is, het die naam Mattanja daarop. Die stempel is van siersteen gemaak en is in ’n seëlring gemonteer. Dit beteken dat dié stempel aan iemand van hoë aansien behoort het. Dié naam, Mattanja, kom tien keer in die Ou […]

DIE KOMPLOT OM JEREMIA TE VERMOOR: In Jeremia 12:18-19 word vertel van ’n komplot wat mense gesmee het om die profeet Jeremia te laat vermoor. Jeremia 38:1 noem die name van vier topamptenare in die regeringstruktuur van koning Sedekia wat by daardie komplot betrokke was. Nou is twee stempels tydens argeologiese opgrawings in die ou […]

NUWE ONTDEKKING OOR DIE MESASTEEN: Die Mesasteen is ’n ou Moabitiese klip wat uit ongeveer 840 v.C. dateer. Bedoïene het die klip beskadig toe hulle dit warm gemaak en met koue water probeer oopbreek het omdat hulle gedink het dat daar goud in was. Dié steen het ’n inskripsie daarop met belangrike buite-Bybelse inligting oor […]

DIE ONTDEKKING VAN EIERDOPPE IN DIE OU STAD VAN DAWID:Tien jaar gelede, in 2009, is ’n hele aantal eierdoppe in die ou Stad van Dawid gekry wat terugdateer na ongeveer 580 v.C. Dié eierdoppe is nou vir die eerste keer met spesiale tegnologie aanmekaar gelas om navorsing daarop te doen. Volgens die Misjna was die […]

Natan-Melek se naam word slegs een keer in die Bybel genoem. In ’n parkeerterrein in Jerusalem is nou ’n stempel ontdek met sy naam daarop. Dié stempel dateer uit die sesde eeu voor Christus. Die vertrek waarin dit gevind is, het as ’n belangrike administratiewe sentrum gedien. Die brandskade in die kamer stem ooreen met […]

TWEE CHRISTENDOMS; TWEE TRADISIES OOR DIE OPSTANDING Die Oostelike Christendom, waarvan die Grieks-Ortodokse Kerk deel is, se interpretasie van wat by die opstanding van Christus gebeur het, verskil baie met dié van die Westelike Christendom se belydenis. Die weste verwys slegs na die ontdekking van ’n leë graf en Jesus se verskynings aan verskillende mense […]

DIE ONTDEKKING VAN ’N GEWIGGIE VIR DIE BELASTINGSKAAL: Argeoloë het twee klein steentjies tussen rommel, onder by die fondasie van die westelike muur van die ou Stad van Dawid, ontdek waarop die woord “beka” gegraveer is. Dié steentjies is gebruik om die tempelbelasting van ’n halwe sikkel silwer te weeg wat alle mans van twintig […]


Current track

Title

Artist