Nuut opgedateerde - Gratis Slimfoon Applikasie  
11:56:59 ---Day: 1
Faan Rabie Oggend: 06:00 – 12:00
LUISTER AANLYN:  
 
DSTV Radio Kanaal:887  

Bybelse Argeologie

BYBELSE ARGEOLOGIE – 14 OKTOBER 2018

DIE OOG VIR ’N OOG EN TAND VIR ’N TAND-WET: Die “oog vir ’n oog en tand vir ’n tand”-wet het sy oorsprong in die ou Mesopotamiese kultuur en kom oorspronklik in die wetboek van Hammurabi voor. In die Ou Testament kom die bepaling in Eksodus 21:23-27 voor. Die toepassing van die bepaling in die Ou Testament moet egter nie op dieselfde vlak as dié van die ou Mesopotamiese wet verstaan word nie. Die verstaan van die bepaling hang daarmee saam of die wet vanuit die hoek van die vergelder of die kant van die slagoffer verstaan moet word. Die wet in die Ou Testament moet vanuit die posisie van iemand aan die ontvangkant verstaan word. Dit beteken dat die bepaling eerder bedoel is om daarteen te waarsku om nié ander leed aan te doen en leed terug te ontvang nie as dat dit as ’n geregverdigde vergeldingsmaatreël bedoel is.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 7 OKTOBER 2018

DIE RITUELE BADDENS IN MAGDALA; In 2009 is argeologiese ontdekkings by Magdala gemaak wat ’n geskiedenis blootlê wat nog nie voorheen bekend was nie. Tydens die Eerste Joodse Opstand (66-70 n.C.) het die priesters vir die Romeinse soldate uit Jerusalem gevlug en in Magdala gaan skuil. Daar het hulle strukture opgerig om in die geheim voort te gaan om hulle kultiese praktyke te beoefen. Van hierdie strulture het vier rituele baddens (mikvaót) ingesluit wat by sekere priesters se huise ingebou is sodat hulle ongesiens met hulle godsdienstige praktyke kon voortgaan. Luister gerus daarna op die senders van Pretoria FM, of DStv 887.

Laai Af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 30 SEPTEMBER 2018

DIE STENE WAT NIE-JODE TOEGANG TOT DIE TEMBEL VERBIED HET: By die Tempelberg in Jerusalem is twee stene met ’n Griekse inskripsie daarop ontdek wat lees: “Geen vreemdeling mag binne die reling rondom die tempel en die omheinde deel ingaan nie. Wie ook al betrap word, sal vir sy eie dood, wat daaruit sal voortvloei, verantwoordelik wees.” Een van die stene het onverklaarbaar ná die ontdekking daarvan verdwyn en eers dertien jaar later skielik in die Museum vir Argeologie in Istanbul verskyn. Dié stene was waarskuwingsstene wat die nie-Jode verbied het om verby ’n sekere punt op die tempelterrein te gaan omdat slegs Jode daar mag gegaan het. Koning Herodes die Grote het die stene daar laat oprig toe hy die tempel in 19-9 v.C. laat herbou het.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 23 SEPTEMBER 2018

’N STADSPOORT UIT DIE TYD VAN DAWID; Aan die noordekant van die See van Galilea, waar die Jordaanrivier by die see invloei, is ’n stadspoort ontdek wat uit die elfde eeu tot 920 v.C. dateer. Dié poort het die ingang na Gesur gevorm. Argeoloë reken dat Dawid deur daardie poort moes gegaan het toe hy met sy vierde bruid, die dogter van koning Talmai van Gesur, getrou het. Absalom moes ook daardeur beweeg het toe hy by sy oupa gaan wegkruip het nadat hy sy halfbroer Amnon laat vermoor het toe dié hulle suster Tamar onteer het. Die uniekheid aan hierdie poort is dat wagtorings bo-op die muur gebou is wat 20 meter uitmekaar gestaan het. Hierdie argitektuur was die res van Israel se verdedigingsstrukture letterlik 200 jaar vooruit. Luister gerus daarna op die senders van Pretoria FM, of DStv 887.

Laai Af