Gratis Slimfoon applikasie  
17:58:52 ---Day: 1
Sarina Frauenstein en Esmarie Yssel Klankkoerant – Aanduitgawe 16:00 – 18:45
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Bybelse Argeologie

BYBELSE ARGEOLOGIE – 19 NOVEMBER 2017

WAT VAN SALOMO SE GOUD GEWORD HET: Koning Salomo se jaarlikse inkomste aan goud was volgens die Bybel 23 ton (1 Kon. 10:14), wat nogal ’n aansienlike waarde was vir ’n koning in die tiende eeu voor Christus. Na sy dood het ál Salomo se skatte in Egipte beland. Waar Salomo se goudmyne was, is ook ’n raaisel, want in Israel is daar nie goudriwwe nie. Die Bybel is ook nie duidelik waar Ofir geleë is nie.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 12 NOVEMBER 2017

DIE GOUE KALF: Tydens die goue kalf-episode was Aäron se verduideliking aan Moses dat hy die goue oorringe in die vuur gegooi het en die bulkalf daaruit gekom het. ’n Ou Mesopotamiese ritueel, bekend as die “mond-was-ritueel”, werp meer lig op Aäron se selfverontskuldiging. Volgens dié ritueel moes beelde se monde gewas word om as god lewend te raak. Dit was ’n manier om te verduidelik dat die beeld deur gode geskep is en nie deur mense gemaak is nie. Dit is waarskynlik presies wat Aäron as verskoning probeer aanvoer het.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 5 NOVEMBER 2017

WIE SE OORRINGE HET JAKOB BEGRAWE? In Genesis 35:4 word vertel dat Jakob sy huismense opdrag gegee het om die afgode vir hom te bring en dat hy “hulle” oorringe gaan begrawe het. Wie se oorringe Jakob gaan begrawe het, is nogal ’n vraag. Was dit sy huismense s’n of oorringe wat aan die afgode was? Argeologies is nog nooit beeldjies gekry was as aanbiddingsvoorwerpe of gelukbringers aan mense se ore gedra is nie. Beeldjies is wél al van afgode gevind met oorringe aan. So word ook in geskrifte verwys na afgode wat met oorringe voorsien is. Toe die goue kalf gemaak is, moes die mense ook hulle oorringe na Aäron toe bring vir die maak daarvan. Het die rol van oorringe dalk ’n dieper betekenis gehad?

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 29 OKTOBER 2017

KONING OG SE YSTERBED: Volgens Deuteronomium 3:11 het koning Og van Basan op ’n ysterbed geslaap wat bykans 4 meter lank was en 2 meter breed. Sommige Engelse Bybelvertalings vertaal die Hebreeuse uitdrukking vir “ysterbed” egter as ’n doodskis. Uit argeologiese navorsing is dit duidelik dat die Engelse vertalers die uitdrukking verkeerd verstaan het en dat Og se bed inderdaad ’n bed was waarop hy geslaap het. Die grootte van sy bed is verstaanbaar omdat hy uit die geslag van die reuse gestam het. Die betekenis van ’n “ysterbed” het in die Bronstyd egter ’n besondere betekenis gehad.

Laai af