05:29:00 ---Day: 1
Karen Zeelie Deurnag: 00:00 – 05:30
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Bybelse Argeologie

BYBELSE ARGEOLOGIE – 21 MEI 2017

SIMSON IN DIE KATAKOMBE VAN VIA LATINA: Die vroeë Christene het die verhaal van Simson gebruik om hulle geloof in die opstanding van die lewe uit die dood te versterk. Simson is allegories as ’n proto-tipe van Christus verkondig. In die katakombe van Via Latina verskyn ’n fresko wat Simson se insident met die leeu uitbeeld wat hy in Timna doodgemaak het. Die heuning en bye wat Simson in die bek van die leeu se karkas gekry het, het vir die vroeë Christene simbolies as ’n beeld van die soet heerlikheid van die hemel gedien wat hulle ná die dood sou kry.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 14 MEI 2017

KATAKOMBE VAN MARCELLINUS EN PETRUS:  Die katakombe is vernoem na Marcellinus (priester) en Petrus (duiweluitdrywer) wat as Christenmartelare deur keiser Diokletianus laat onthoof is. Konstantyn die Grote se ma, koningin Helena, wat vir die stigting en bou van talle kerke verantwoordelik was, se mausolium kom ook in die basilika voor wat oor die katakombe gebou is. Dié katakombe huisves die meeste fresko’s waarin Bybelse temas uitgebeeld word. In 2002 is ’n massagraf van meer as 100 jongmense ontdek wat onder sement uit die 4de-5de eeu begrawe is. In totaal is 20 000 tot 25 000 mense in dié begraafplek begrawe.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 7 MEI 2017

SIMBOLE IN LAODISEA ONTDEK: ’n Joodse en Christelike simbool is bymekaar op ’n pilaar in Laodisea ontdek. Dié twee simbole vertel moontlik iets van die stigting van die gemeente.

Laai af

 

BYBELSE ARGEOLOGIE – 30 APRIL 2017

BETEKENIS VAN DIE SKIP IN KATAKOMBES

Die skip was ’n gewilde uitbeelding in die katakombes en is in drie verbande voorgestel. Eerstens as ’n verband tussen Noag en die ark met die doop. Tweedens om Jesus se beskerming uit te druk. Derdens as ’n voorstelling van die reis na die ewige lewe.

Laai Af