16:00:24 ---Day: 1
Sarina Frauenstein Klankkoerant – Aanduitgawe 16:00 – 18:45
LUISTER AANLYN:

Bybelse Argeologie

BYBELSE ARGEOLOGIE – 26 MAART 2017

DIE GRAF VAN DIE PROFEET HABAKUK – Daar is twee plekke wat voorgehou word as die graf waar die profeet Habakuk begrawe is. Een lê noordoos van die See van Galilea, terwyl die ander in Iran, die Bybelse Persië, lê. In die eerste geval steun die tradisie daarop dat Habakuk in Jerusalem gebly het. In die tweede geval roem die tradisie daarop dat Habakuk saam met Daniël in Persië was terwyl Nebukadnesar, Belsasar of Darius die koning van die land was.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 19 MAART 2017

DIE GRAF VAN DIE PROFEET SAMUEL:  Samuel se graf is op ’n heuwel in Nabi Samwil geleë waar ’n moskee tans oor die graf gebou staan. Verskeie tradisies het al rondom die graf ontstaan. Een daarvan is dat die Jode op die 28ste dag van die Hebreeuse kalendermaand, Liar, hulle seuns wat driejaar oud word daarheen neem om hulle hare te laat skeer.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 12 MAART 2017

DIE MAKPELAGRAF is die plek waar Israel se aartsvaders (Abraham, Isak en Jakob) en hulle eggenote (behalwe Ragel) begrawe is. ’n Moskee is nou oor die plek gebou. Met ’n onlangse besoek aan die grot, wat deesdae eintlik onmootlik is, is artefakte en beendere gekry wat terugdateer na die agtste en sewende eeu voor Christus.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 5 MAART 2017

DIE KATEKOMBE VAN PRAETEXTATUS:  ‘n Fresko wat Jesus se opwekking van Lasarus uitbeeld, kan in dié katakombe gesien word. Lasarus word slegs twee-derde van die grootte van Jesus uitgebeeld. Daarmee word Jesus se heerskappy oor die dood en graf beklemtoon.

Laai af