04:43:09 ---Day: 1
LUISTER AANLYN:
DSTV Radio Kanaal:887  

Bybelse Argeologie

BYBELSE ARGEOLOGIE – 9 JULIE 2017

MOSES WAT OP DIE ROTS SLAAN: Die uitbeelding van Moses wat op ’n rots slaan, is die derde gewildste uitbeelding van Ou Testamentiese motiewe in die katakombes. Die toneel beeld hom uit waar hy eers sy linkervoet se sandaal uittrek. Dan slaan hy op die rots met iets wat soos ’n visstok lyk. ’n Kleiner man vang die water met beide sy hande. Hy is Josua. Dié toneel is deur die vroeë Christene met die doop in verband gebring. Gedurende die vierde eeu is Moses vervang met die geloof dat dit Petrus is wat op die rots slaan na aanleiding van ’n apokriewe vertelling dat Petrus sy medegevangenes by geleetheid in die tronk gedoop het

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 2 JULIE 2017

UITBEELDINGS VAN DIE GEBEDSPOSISIE IN DIE KATAKOMBES: Voorstellings van die posisie waarin die vroeë Christene gebid het, blyk dat hulle met hulle hande in die lug gestaan het. Dié houding het gesimboliseer dat hulle in ’n innige verhouding met God verkeer. In die katakombes van Rome was Noag, Isak, Jona, Daniël en die drie jongmanne wat in die brandende vuuroond beland het, Sadrag, Mesag en Abednego die gewildste keuses wat in so ’n gebedsposisie uitgebeeld is. Hulle gemeenskaplike belang was dat hulle almal deur die genade van God van die dood gered is. Die oudste uitbeelding in die katakombes van iemand wat bid, is dié van ’n vrou uit die Romeinse adelstand wat waarskynlik ook die beeld van ’n Joodse Messiaanse karakter voorstel.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 25 JUNIE 2017

DIE UITBEELDING VAN JESUS SE GENESINGSWERKE IN DIE KATAKOMBES: Die eerste Christene het hulleself omring met uitdrukkings wat op die ewige lewe betrekking het. In die uitbeelding van Lasarus se opwekking, staan Jesus met ’n staf in die hand. Dié soort uitbeelding van Jesus het gedurende die derde eeu tot ’n dispuut gelei oor Jesus se wonderkragte en Goddelike natuur. Sommiges het gevoel dat só ’n uitbeelding Jesus gelykstel aan ’n towenaar. Ander het Jesus se uitbeelding met ’n staf in die hand probeer verdedig deur Hom met Moses te vergelyk wat ook met ’n staf op die rots geslaan het om water daaruit te kry.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 18 JUNIE 2017

DIE UITBEELDING VAN ABRAHAM EN ISAK:  Die uitbeelding van Abraham wat vir Isak wou gaan offer het, het ’n groot indruk op die vroeë Christene gemaak. Fresko’s wat dié tonele uitbeeld, dateer tot sover terug as die derde eeu na Christus. Dié tonele is almal metafories met die ewige lewe in verband gebring. Isak is as die vervolgde kerk voorgestel en die ram wat met sy horings in ’n doringbos verstrengel gestaan het, as Christus wat met dorings gekroon is.

Laai af