Nuut opgedateerde - Gratis Slimfoon Applikasie  
19:52:21 ---Day: 1
Pienaar Lochner 18:00 – 22:00
LUISTER AANLYN:  
 
DSTV Radio Kanaal:887  

Bybelse Argeologie

BYBELSE ARGEOLOGIE – 13 JANUARIE 2019

DIE DAG TOE NERO SY MA MET ’N BOOT PROBEER VERMOOR HET

In Openbaring 13:18 word simbolies met die getal 666 na ’n mens verwys wat in Christelike tradisies die antichris genoem word. Volgens kundiges verwys dié getal na keiser Nero. Hy was ’n wreedaardige persoon. Hy het sy tweede vrou, met wie hy eers ’n jarelange buite-egtelike verhouding gehad het, doodgeskop. Verder het hy vir sy ma ’n nagtelike partytjie ter see gereël, maar op ’n boot waarvan die boom onder moes uitval. Toe sy dié aanslag oorleef het, het Nero gereël dat ’n sluipmoordenaar haar moes vermoor. Ten einde die moord geheim te hou, het hy daarna die sluipmoordenaar laat teregstel.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 9 DESEMBER 2018

KONING HERODES SE DOOD, DIE MAANSVERDUISTERING EN JESUS SE GEBOORTE: Nêrens in die Bybel word vertel in watter jaar presies Jesus gebore is nie. Die enigste aanduiding om hierdie datum te probeer bepaal, is die bietjie sosio-historiese inligting wat in die evangelies rondom die geboorte van Jesus vertel word. Die evangelies vertel dat Jesus gedurende die regeringstyd van keiser Augustus, én in die regeertyd van koning Herodes gebore is. Die datum waarop Herodes dood is, het oor die eeue heen ’n standaard vertrekpunt geword om die tyd van Jesus se geboorte te bereken, omdat Jesus vóór sy dood gebore is. Flavius Josefus skryf dat Herodes tussen die verskynsel van ’n maansverduistering en die viering van die Joodse Paasfees dood is. In die verlede is geglo dat Herodes in 4 v.C. oorlede is en Jesus in 7/6 v.C. gebore is. Nuwe navorsing wys nou op ’n aantal foute wat Josefus gemaak het en reken dat die jaar 1 v.C. ’n meer akkurate berekening is.

Laai af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 2 DESEMBER 2018

‘N KLIPBAK MET ‘N LEEU EN LAM DAAROP: Aan die suide van ou Mesopotamië , het argeoloë ‘n bak ontdek met die motief van leeus en kalwers wat bymekaar lê. Hierdie motief werp baie belangrike lig op die betekenis en simboliek van hierdie Messiaanse profesie wat in Jesaja voorkom…

Laai Af

BYBELSE ARGEOLOGIE – 25 NOVEMBER 2018

DIE JAHWE SĚBAŌT-INSKRIPSIE: In ’n grot wat as ’n graf in die gebied van die ou Ryk van Juda gebruik is, is ’n sandsteenrots met ’n inskripsie daarop gekry wat in Oud-Hebreeus geskryf is. Die grafskrif is ’n vervloekingsteks wat lees: Vervloek is Gagab, die seun van Gagab, by Jahwe Sěbaōt. Dié graf dateer uit die tyd tussen 800-750 v.C. Die vraag ontstaan: Wie is hierdie Gagab en wat het hy gedoen om so ’n vervloekingsteks op sy graf te verdien? Die naam Gagab kom slegs een keer in die hele Bybel voor en wel in Esra 2:46. Volgens hierdie teks was Gagab een van die tempelslawe wat saam met die groep van Serubbabel en Nehemia uit die Babiloniese ballingskap na Jerusalem teruggekeer het. Dit kon nie daardie Gagab wees oor wie die vloek uitgespreek is nie, want daardie ballinge het meer as tweehonderd jaar later, in 538 v.C. uit ballingskap teruggekeer.

Laai af