Author: Anne-Marie

Page: 7

Ds Jan Schröder lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes Hervormde Kerk Suikerbosrand lees uit Lukas 18 vanaf vers 35

Ds Jan Schröder lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes Hervormde Kerk Suikerbosrand lees uit Lukas 13 vanaf vers 10

Ds Antionette Van Zyl lid van die Geloofsbond van Hervormde Gemeentes Hervormde Kerk Vrede lees uit Markus 11 vers 15 tot 19

Die diens word gelei deur Ds Antionette Van Zyl, lid van die Geloofsbond van Hervormde gemeentes Hervormde Kerk Vrede; Ons lees Ester 5 vers 1 tot 14; Ons sing Psalm 100 vers 1 en 4 / Gesange 245 vers 1 / 521 vers 1 en 2 / 200 vers 1 en 3 / 190 vers […]

Dr Petrus Venter handel oor of die ou Testament nog relevant is in die hedendaagse lewe ( Art 25 van die NGB )

Arende – Ulrich Oberprieler; Trekspringkane – Prof Erik Holm; Doloriete – Dr Stoffel Fourie; Koorsbome – Prof Braam Van Wyk

Dr Christo Pretorius verbonde aan die Nederduitch Hervormde Kerk lees uit Romeine 10 vers 3 tot 21,  Sondag 25 van die Heidelbergse Kategismes word behandel;  Ons sing Psalms 42  / 51 / Gesange 245 vers 3 / 244 vers 1 en 2 / 578 vers 1 en 3

Dr Pieter Kruger van die NG Kerk Witfield lees uit Filippense 2 vers 1 tot 4

Proponent Jannie Botha verbonde aan die NG Kerk Witfield lees uit 2 Korinthiërs 6 vers 1 en 1 Timotheus 6 vers 11

Marianne trek elke week iets interessant uit die hoed


Current track

Title

Artist