Bybelse Argeologie

DIE BEESMUMMIE IN ’N 90 TON GRANIETKIS: Argeoloë was verbyster met die vonds van ’n beesmummie  wat in ’n granietkis van 90 ton in ’n ondergrondse begraafplaas langs die Nylrivier gevind is. Hierbenewens is ’n verdere agt miljoen gemummifiseerde honde gevind, vier miljoen ibis-voëls, duisende katte, krokodille en talle ander diere en voëls. Dié ontdekking […]

MENORA’S IN DIE OU STAD VAN DAWID: Die kandelaar wat tradisioneel deel van die tempel in Jerusalem en godsdiens van Israel is, het sewe armlampies en is in Hebreeus bekend as die menora. Argeoloë het nou twee soortgelyke lampe ontdek, maar in die een geval met nege lampies en in die ander met vyf lampies. […]

DIE FARAO VAN DIE UITTOG: Die farao wat oor Egipte regeer het ten tyde van die Israeliete se uittog se naam word nêrens in die Bybel genoem nie. Navorsers het al na verskillende moontlikhede probeer kyk om die regte Farao te identifiseer, maar sonder sukses. Rolprente, soos The Ten Commandments en Exodus: Gods and Kings, […]

DIE ONTDEKKING VAN ’N OU PELGRIMSPAD IN DIE STAD VAN DAWID: ’n Waterpyp wat in die ou Stad van Dawid gebars het, het onverwags tot die ontdekking van ’n hele aantal nuwe vondste gelei. Eers is ’n geplaveide pad van 600 meter lank ontdek wat onder ’n aartappelland begrawe was. Pelgrims het met dié pad, […]

DIE OPGANG EN VAL VAN SIMON MAGUS: In die Nuwe Testament word slegs een keer, in Handelinge 8:4-25, na Simon Magus verwys. Twee apokriewe geskrifte wat in die vroeë kerk in omloop was, brei verder oor hom uit. Daarin word hy voorgestel as ’n aanstigter tot verdeeldheid in die kerk. Volgens die storielyn van hierdie […]

DIE AARDBEWING WAARNA AMOS VERWYS: In Amos 1:1 word verwys na ’n aardbewing wat Juda getref het. Argeoloë het reeds vasgestel dat dié aardbewing in 760 v.C. voorgekom het. Flavius Josefus skryf die aardbewing aan koning Ussia se optrede toe en vertel in sy “Die Outyd van die Jode” dat Ussia na die tempel gegaan […]

DIE FARAO VAN DIE UITTOG Die farao wat oor Egipte regeer het ten tyde van die Israeliete se uittog se naam word nêrens in die Bybel genoem nie. Navorsers het al na verskillende moontlikhede probeer kyk om die regte Farao te identifiseer, maar sonder sukses. Rolprente, soos The Ten Commandments en Exodus: Gods and Kings, […]

MEDIESE BEHANDELING IN OU EGIPTE: In die Bybel en talle buite-Bybelse dokumente verwys na mediese raad vir die behandeling van siekes. Genesis 30:14-17 verwys na liefdesappels wat Lea en Ragel gebruik het om swanger te raak. Cleopatra het met ’n magneetjie op haar voorkop gaan slaap om haar jeugdigheid te probeer verleng. Volgens legendevertelling het […]

BASTET, DIE KATGODIN: Daar word in totaal na 125 diere in die Bybel verwys. Katte word egter nêrens in die Bybel genoem nie. Daar is ook ’n goeie rede daarvoor. Esegiël 30:17 vertel dat die Here gebied het dat die jongmanne van Pi-Beset doodgemaak en die inwonners van die stad in ballingskap weggevoer moes word. […]

DIE MARKUSTEKS IN ’N MUMMIEMASKER: In 2012 het navorsers bekend gemaak dat hulle ’n teks uit die Evangelie volgens Markus op ’n stukkie papirus aan die binnekant van die masker van ’n Egiptiese mummie ontdek het. Dié stukkie papirus is volgens professor Craig Evans, wat die navorsingsprojek gelei het, gebruik om die masker uit te […]


Current track

Title

Artist